Ga naar de inhoud

Verwijsinformatie

Plus beeldmerk | Nadavos

Verwijsinformatie

Wanneer kan klinische longrevalidatie in het hooggebergte overwogen worden:
Als verwijzer kunt u patiënten met alle fenotypen van ernstig astma, eosinofiel en niet eosinofiel, allergisch en niet allergisch, therapie resistent, onduidelijk en complex doorsturen naar ons astmacentrum. Wij helpen graag om multidisciplinair alle factoren in kaart te brengen in het gezondheidsprofiel van uw patiënt als:

 • Het niet lukt om adequate astma controle te bereiken ondanks maximale behandeling;
 • Er een hoge ziekte last is, waarbij mogelijk meerdere factoren een rol spelen;
 • Biologicals overwogen worden of niet effectief zijn.

Daarnaast stellen we een daarop afgestemd persoonlijk behandelplan op voor de patiënt. Dit kan met u als verwijzer in Nederland worden gedeeld.

Plus beeldmerk | Nadavos

Checklist voor deze behandeling in het hooggebergte

Patiënt heeft een ernstig astma volgens de NVALT ernstig astma richtlijn en heeft onder gebruik van een hoge dosis ICS en LABA nog steeds:

 • Een slechte astmacontrole (ACQ ≥ 1,5 of C-ACT < 19) en
 • ≥ 2 exacerbaties/jaar, behandeld met systemische steroïden of
 • Noodzaak tot onderhoud systemische steroïden ≥ 6 mnd/jaar of
 • Beperking in bewegingsmogelijkheden vanwege ernstig astma

Zoals beschreven in de NVALT richtlijn is er daarbij tevens aan de volgende voorwaarden voldaan:

 • Inhalatietechniek is geoptimaliseerd
 • Therapietrouw is geoptimaliseerd
 • Blootstelling aan exogene prikkels is geminimaliseerd
 • Eventueel aanwezige co-morbiditeit is maximaal behandeld
 • Patiënt is niet-roker of ≥ 6 maanden ex-roker
 • Patiënt wordt gedurende tenminste 6 maanden behandeld door longarts en longverpleegkundige

Aanmelden als verwijzer

Vul als verwijzer zo nauwkeurig mogelijk het verwijsformulier in samen met de laatste relevante medische gegevens. 

Ervaring van patiënt

Niet alleen het hooggebergte en de schone lucht zorgen hier voor herstel, het team hier in Davos is multidisciplinair en zo goed op elkaar ingespeeld. Ze doen er alles aan om verbetering in de gezondheid te krijgen, ze zijn deskundig en niets is ze te veel.

Plus beeldmerk | Nadavos

Klinische longrevalidatie in het hooggebergte

Als patiënten ondanks maximale behandeling in Nederland onder leiding van de longarts, astma niet onder controle krijgen, is de zoektocht naar de invloed van verschillende factoren een belangrijke stap. Doelgerichte interventie, gebaseerd op deze specifieke factoren biedt kansen om astma controle te bereiken.

Voor patiënten met ernstig en moeilijk te behandelen astma, is een combinatie van een prikkelarme omgeving en multidisciplinaire expert behandeling, gebaseerd op het astma fenotype en de integrale gezondheidstoestand van de patiënt een kans. Deze combinatie biedt een relevante en klinisch effectieve interventie met aandacht voor niet-medicamenteuze factoren.

De effectiviteit van behandeling in het hooggebergte staat in meerdere studies beschreven.
Een overzicht vindt u in High altitude treatment, a therapeutic option?
Referentie: L. Rijssenbeek-Nouwens, ERJ 2012;40:1374-80, CEA 2011;41:775-782.

Klinische longrevalidatie in het hooggebergte is effectief bij patiënten met allergisch en niet allergisch astma op:
Astma controle en kwaliteit van leven | Nadavos
Astma controle en
kwaliteit van leven
Bovenste luchtwegproblematiek | Nadavos
Bovenste
luchtwegproblematiek
Inspanningstolerantie | Nadavos
Inspanningstolerantie
Longfunctie | Nadavos
Longfunctie
Luchtweginflammatie | Nadavos
Luchtweginflammatie
Orale steroïden gebruik | Nadavos
Orale steroïden gebruik

Op weg naar een gezondere toekomst

Gezonde omgeving | Nadavos

Gezonde omgeving

Vermijding van patiënt relevante allergische en niet–allergische prikkels betreffen is niet een eenvoudige opgave. Met name wanneer ongecontroleerd astma samengaat met aanwijzingen van verhoogde ontsteking in de luchtwegen. Want dat is het extra van belang om factoren op te sporen die het astmatische proces prikkelen en onderhouden. Het zo goed mogelijk saneren van deze factoren blijft een belangrijke stap in astma management zowel bij patiënten met een allergisch als bij patiënten met een niet-allergisch astma. Naast de allergische en niet-allergische prikkels spelen ook de individuele gevoeligheid voor prikkels, de persoonlijke mogelijkheden om prikkels te vermijden en de perceptie van de ziekte een rol.

Persoonlijk behandelplan | Nadavos

Zorg op maat

Een op de patiënt en het astma fenotype afgestemd behandelplan. Deze is gebaseerd op de alle domeinen van de gezondheidstoestand met persoonlijke consulten, interactieve gezondheidsvoorlichting en training sessies.
Het doel is van de behandeling in het hooggebergte is het astma onder controle krijgen. Patiënten krijgen een persoonlijk astma-actieplan mee terug naar Nederland. Hiermee kunnen ze hun chronische aandoening beter onder controle houden.

Naast de klassieke klinische behandeling van de adolescenten/jong volwassenen behandeling is kortdurende assessment en een behandeladvies mogelijk.

Specialistische kennis | Nadavos

Assessment

Interdisciplinaire assessment van het astma fenotype, de integrale gezondheidstoestand en astma beïnvloedende factoren.

Plus beeldmerk | Nadavos

Evidence based handelen

In de ernstig astma richtlijn van de NVALT staat de plaats van hooggebergtebehandeling beschreven.
In het centrum wordt gewerkt volgens de richtlijn ernstig astma en richtlijnen van de fysiotherapeuten, verpleegkundigen, psychologen en psychomotorische therapeuten.

Plus beeldmerk | Nadavos

Aanmelden van patiënten door verwijzer

Als verwijzer kunt uw patiënt via onze website aanmelden. Klik hier voor de veilige link naar het verwijsformulier. De succesfactoren klinische longrevalidatie in het hooggebergte spreken voor zich. In de ernstig astma richtlijn van de NVALT staat de plaats van hooggebergtebehandeling beschreven. Daarin zijn tevens ook de voorwaarden verwerkt die de ziektekostenverzekeraars stellen aan een klinische longrevalidatie in het hooggebergte.

Als u vragen heeft omtrent de verwijzing staan de longartsen Rolf Wolters, David Prins en Marieke Drijver u graag telefonisch te woord, 0041814178000, of per mail [email protected][email protected] of [email protected].

Groepsfoto behandelteam | Nadavos

Maak kennis met ons team

Ons team staat voor u klaar. Maak kennis met ons en bekijk de teampagina.

NEDERLANDS ASTMACENTRUM DAVOS

Aanmelden als verwijzer