Verwijsinformatie 

Wanneer kan hooggebergtebehandeling overwogen worden:

Bij patiënten met alle fenotypen van ernstig astma, eosinofiel en niet eosinofiel, allergisch en niet allergisch, therapie resistent, onduidelijk en complex.
Als:

 • Het niet lukt om adequate astma controle te bereiken ondanks maximale behandeling
 • Er een hoge ziekte last is, waarbij mogelijk meerdere factoren een rol spelen
 • Biologicals overwogen worden of niet effectief zijn

Helpen wij graag om multidisciplinair alle factoren in kaart te brengen in het gezondheids-profiel van de patiënt en een daarop afgestemd persoonlijk behandelplan op te stellen voor de patiënt of behandel aan de verwijzer te geven.

Checklist voor hooggebergtebehandeling:

Patiënt heeft een ernstig astma volgens de NVALT ernstig astma richtlijn en heeft onder gebruik van een hoge dosis ICS en LABA nog steeds:

 • Een slechte astmacontrole (ACQ ≥ 1,5 of C-ACT < 19) en
 • ≥ 2 exacerbaties/jaar, behandeld met systemische steroïden of
 • Noodzaak tot onderhoud systemische steroïden ≥ 6 mnd/jaar of
 • Beperking in bewegingsmogelijkheden vanwege ernstig astma

Zoals beschreven in de NVALT richtlijn is er daarbij  tevens aan de volgende voorwaarden voldaan:

 • Inhalatietechniek is geoptimaliseerd
 • Therapietrouw is geoptimaliseerd
 • Blootstelling aan exogene prikkels is geminimaliseerd
 • Eventueel aanwezige co-morbiditeit is maximaal behandeld
 • Patiënt is niet-roker of ≥ 6 maanden ex-roker
 • Patiënt wordt gedurende tenminste 6 maanden behandeld door longarts en longverpleegkundige

Hooggebergtebehandeling:

Als patiënten ondanks maximale behandeling in Nederland onder leiding van de longarts, astma niet onder controle krijgen, is de zoektocht naar de invloed van verschillende  factoren een belangrijke stap. Doelgerichte interventie, gebaseerd op deze specifieke factoren biedt kansen om astmacontrole te bereiken.

Voor patiënten met ernstig en moeilijk te behandelen astma, is een combinatie van een prikkelarme omgeving en multidisciplinaire expert behandeling, gebaseerd op het astma fenotype en de integrale gezondheidstoestand van de patiënt een kans. Deze combinatie biedt een relevante en klinisch effectieve interventie met aandacht voor niet-medicamenteuze factoren.

Hooggebergtebehandeling is effectief bij patiënten met allergisch en niet allergisch astma op:

 • Astma controle en kwaliteit van leven
 • Bovenste luchtwegproblematiek
 • Inspanningstolerantie
 • Longfunctie
 • Luchtweginflammatie
 • Orale steroïden gebruik

De effectiviteit van behandeling in het hooggebergte staat in meerdere studies beschreven.
Een overzicht vindt u in High altitude treatment, a therapeutic option?
Referentie: L. Rijssenbeek-Nouwens, ERJ 2012;40:1374-80, CEA 2011;41:775-782.

De succesfactoren hooggebergtebehandeling:

 • De gezonde omgeving vrij van allergenen en luchtverontreiniging
 • Interdisciplinaire assessment van patiënt en omgeving gebonden factoren
 • Zorg op maat afgestemd op het specifieke astma fenotype en de gezondheidstoestand van de patiënt
Astma centrum - Nederlands Astmacentrum Davos | Zwitserland

Gezonde omgeving
Vermijding van patiënt relevante allergische en niet–allergische prikkels betreffen is niet eenvoudig. Met name wanneer ongecontroleerd astma samengaat met aanwijzingen van verhoogde ontsteking in de luchtwegen, is het van belang om factoren op te sporen die het astmatische proces prikkelen en onderhouden. Het zo goed mogelijk saneren van deze factoren blijft een belangrijke stap in astma management zowel bij patiënten met een allergisch als bij patiënten met een niet-allergisch astma.  Naast de allergische en niet-allergische prikkels spelen ook de individuele gevoeligheid voor prikkels, de persoonlijke mogelijkheden om prikkels te vermijden en de perceptie van de ziekte een rol.

Davos - Nederlands Astmacentrum Davos | Zwitserland

Interdisciplinaire assessment van het astma fenotype, de integrale gezondheidstoestand en astma beïnvloedende factoren.

Nadavos - Nederlands Astmacentrum Davos | Zwitserland

Zorg op maat
Een op de patiënt en het astma fenotype afgestemd behandelplan, gebaseerd op de alle domeinen van de gezondheidstoestand met persoonlijke consulten, interactieve gezondheidsvoorlichting en training sessies.
Het doel is astma onder controle krijgen en met een persoonlijk astma-actieplan weer terug in Nederland, onder controle te houden.

Naast de klassieke klinische behandeling van de adolescenten/jong volwassenen behandeling is kortdurende assessment en een behandeladvies mogelijk.

Download weekassessment

Evidence based handelen:

In de ernstig astma richtlijn van de NVALT staat de plaats van hooggebergtebehandeling beschreven.
In het centrum wordt gewerkt volgens de richtlijn ernstig astma en richtlijnen van de fysiotherapeuten, verpleegkundigen, psychologen en psychomotorische therapeuten.

Aanmelden van patiënten door verwijzer:

U kunt uw patiënt verwijzen via onze website. Klik hier voor de veilige link naar het verwijsformulier. De succesfactoren hooggebergte behandeling. In de ernstig astma richtlijn van de NVALT staat de plaats van hooggebergte behandeling beschreven. Daarin zijn de voorwaarden verwerkt die de ziektekostenverzekeraars stellen aan hooggebergte behandeling.

Als u vragen heeft omtrent de verwijzing staat Lous Rijssenbeek of Marieke Drijver u graag telefonisch te woord, 0041814178000, of per mail l.rijssenbeek@nadavos.nl of m.drijver@nadavos.nl.

Heeft u een vraag ? Wij staan u graag te woord.

+31 6 31 00 29 05
Stuur een e-mail