Aanmelden als patiënt

Alleen patiënten met ernstig astma kunnen in aanmerking komen voor de hooggebergtebehandeling in Davos.

Vul de vragen nauwkeurig in en bespreek ze indien nodig met je longarts of longverpleegkundige.

Aanmelden als verwijzer

Vul als verwijzer zo nauwkeurig mogelijk het verwijsformulier in samen met de laatste relevante medische gegevens.

Op basis van deze gegevens wordt een machtiging bij de verzekering aangevraagd.