Ga naar de inhoud

De hooggebergtekliniek voor patiënten met astma
om letterlijk op adem te komen

125 JAAR NEDERLANDS ASTMACENTRUM DAVOS

Plus beeldmerk | Nadavos

125 jaar Nederlands Astmacentrum Davos (NAD)!

Zo lang bestaat ons centrum dit jaar en daar zijn we uiteraard erg trots op. Wat ooit begon als een plek waar duidelijke verbeteringen optraden voor mensen met TBC, is nu een gespecialiseerde kliniek voor mensen met ernstig astma. De kliniek nam al sinds de jaren 50 waar dat mensen met astma erg goed opknapten op hoogte en in de jaren 70 werd er een apart gebouw, het Eugenia huis, aangeschaft om deze astmazorg op te zetten; bewust apart van de TBC patiënten. Op dat moment stierven er net zoveel mensen aan (ernstig) astma als aan TBC en was er dus een grote behoefte om hier iets aan te doen. Vanaf dat moment is er veel kennis vergaard en is ook de basis gelegd voor de interdisciplinaire werkwijze die nu nog steeds kenmerkend is voor het NAD. Sinds de jaren 70 is er ook een scheiding gekomen tussen de exploitatie van de kliniek en de patiëntenvereniging Nederland-Davos (VND); zij spelen dan ook een belangrijke rol in deze geschiedenis, toen ook in de exploitatie, nu nog steeds als belangenbehartiger van de astmapatiënten, een rol die de afgelopen jaren erg belangrijk is gebleken. Helaas hebben de laatste jaren vooral in het teken gestaan van de hoge kosten en het daarmee samenhangende onderzoek om de meerwaarde aan te tonen. Ondanks de vele onderzoeken die een duidelijk effect voor deze patiënten aantonen, is de systematiek om evidence te wegen niet geschikt om voor bestaande zorg uitspraken te doen die recht doen aan onze zorg; een breder ingewikkeld thema in de zorg. Het feit dat we 125 jaar bestaan, uit vrijwel alle ziekenhuizen verwijzingen krijgen, steeds meer patiënten zien die falen op de nieuwe geneesmiddelen, geeft in ieder geval aan dat er nog steeds een grote behoefte is aan deze zorg. De onzekere tijden van de afgelopen jaren, waarin het bestaan van het NAD echt op het spel heeft gestaan, hebben geresulteerd in een team dat er voor elkaar is, die snapt dat onze zorg uniek is en die in staat is steeds weer aan te passen aan nieuwe omstandigheden, samen met onze locatie ons meest waardevolle onderscheidende vermogen. De komende jaren zal het NAD blijven investeren in het aantonen van onze meerwaarde van onze zorg, of dit nu value based healthcare, waardegedreven zorg of passende zorg wordt genoemd, dit sluit aan bij de visie van het NAD en zij maakt dan ook graag haar uitkomsten transparant aan haar omgeving. Het NAD weet als geen ander hoe belangrijk een gezonde omgeving is en heeft het verduurzamen van haar bedrijfsvoering daarom ook als speerpunt benoemd voor de komende jaren. Daarnaast zal zij investeren in digitale oplossingen voor haar patiënten, het versterken van bestaande samenwerkingen en in wetenschappelijk onderzoek. Op deze manier hoopt het NAD een blijvende rol te kunnen blijven spelen voor de ernstig astmapatiënten en ook een ander gesprek te kunnen voeren met haar stakeholders dat niet enkel over kosten gaat maar juist over de uitkomsten die bij die kosten horen. Rest mij niets anders dan mijn dank uit te spreken aan alle samenwerkingspartners waarmee wij van doen hebben, de VND, de longartsen, de NVALT, de Longalliantie Nederland en de zorgverzekeraars. Tim Roldaan
Directeur Tim Roldaan | Nadavos
Sfeerbeeld 125 jaar | Nadavos
Plus beeldmerk | Nadavos

Klinisch longrevalidatiecentrum in het hooggebergte gespecialiseerd in ernstig astma

Het Nederlands Astmacentrum Davos is een Nederlands gespecialiseerd klinisch longrevalidatiecentrum voor Nederlandse patiënten in het hooggebergte in Zwitserland. Ons gespecialiseerde centrum richt zich als enige van de 6 Nederlandse longrevalidatiecentra uitsluitend op patiënten met astma.

125 jaar Historische foto 1 | Nadavos
125 jaar Historische foto 2 | Nadavos
Plus beeldmerk | Nadavos

Gunstig effect hooggebergteklimaat

De eerste waarneming van het gunstige effect van het hooggebergteklimaat op astma werd al in 1879 gedaan in Davos. Dat was in een tijd dat patiënten met tuberculose in Davos herstel zochten. Onder deze patiënten waren ook patiënten met astma, waar toen nog helemaal geen medicatie voor was. Het astma verbeterde en patiënten voelden zich minder belemmerd.

Plus beeldmerk | Nadavos

Heilzaam effect op astmacontrole

Sindsdien zijn ook patiënten met astma naar Davos verwezen en zijn er veel studies gedaan. Deze studies hebben het heilzame effect op astmacontrole, op de gevoeligheid van de luchtwegen aangetoond, op de ernst van luchtwegontsteking en op het gebruik van prednisolon aangetoond bij kinderen en volwassenen met astma.

125 jaar Historische foto 3 | Nadavos
Nederlands Astmacentrum | Nadavos
Plus beeldmerk | Nadavos

In Davos veel minder luchtverontreiniging

De hooggebergte omgeving (1686 meter boven zeeniveau) wordt gekenmerkt door een lage relatieve luchtvochtigheid met sterk verminderde concentraties huisstofmijt, pollen en schimmelsporen. Ver weg van de geïndustrialiseerde stadsomgeving wordt in Davos veel minder luchtverontreiniging gemeten. Het bergklimaat biedt bovendien hoge blootstelling aan UV licht met mogelijke afweer verhogende werking. De afstand tot Nederland biedt tevens mogelijke vrijheid van psychosociale stress.

Plus beeldmerk | Nadavos

Meer lezen? Bekijk ook deze pagina’s:

Banner 125 jaar | Nadavos

Heeft u een vraag? We staan u graag te woord