Ga naar de inhoud

Astma medicijnen

Plus beeldmerk | Nadavos

Astma medicijnen

Voor de behandeling van astma kunnen medicijnen gebruikt worden. Astma is niet te genezen, maar wel goed te behandelen. De medicatie wordt volledig afgestemd op de patiënt, in samenwerking en overleg met de longarts. Met het gebruik van de juiste medicatie voel je je beter en kunnen de klachten flink afnemen.

Soorten medicatie voor astma

Er zijn 2 soorten medicijnen voor de behandeling van astma:

Luchtwegverwijders
Luchtwegverwijders worden via een pufje (inhalator) gebruikt bij klachten. Deze werken doorgaans binnen een half uur na toedienen. De luchtwegverwijder zorgt ervoor dat de spieren rond de luchtwegen minder samentrekken en er zo meer ruimte voor de luchtwegen ontstaat.

Ontstekingsremmers
Bij langdurige klachten worden onstekingsremmers voorgeschreven. Deze werken op langere termijn en remmen de ontsteking van het slijmvlies in de luchtwegen. Deze medicatie wordt ook via inhaleren – inhalatiemedicijn – toegediend.

Bijwerkingen astma medicijnen

Door het gebruik van medicijnen kunnen bijwerkingen ontstaan. Sommige luchtwegverwijders kunnen trillingen (in de handen) en hartkloppingen veroorzaken.

Bij de onstekingsremmers kunnen bijwerkingen als tanderosie, heesheid en/of een schimmelinfectie in de mond optreden. Na het toedienen van de ontstekingsremmers adviseren wij om de mond te spoelen of de tanden te poetsen om deze bijwerkingen te minimaliseren.

Aanmelden als verwijzer

Vul als verwijzer zo nauwkeurig mogelijk het verwijsformulier in samen met de laatste relevante medische gegevens. 

Ervaring van patiënt

Een behandeling in het NAD is een unieke kans om de astma weer beter onder controle te krijgen en medicijnen zoals prednisolon af te bouwen. De verbetering van levenskwaliteit daardoor is eigenlijk onbetaalbaar. Het behandelteam in het NAD doet er alles aan om hier bij te helpen op een heel prettige en betrokken manier. Er wordt met je meegedacht hoe je zo veel mogelijk kunt bereiken en dit vast kunt houden in Nederland. Ik heb de contacten met behandelteam en verpleging als heel prettig ervaren en men heeft me heel goed geholpen.

Plus beeldmerk | Nadavos

Astma behandeling in Nederlands Astmacentrum Davos

Onze hooggebergtebehandeling is een combinatie van een prikkelarme omgeving met een behandeling op maat. Wij bieden een intensieve behandeling voor astma op medisch, fysiotherapeutisch, verpleegkundig, psychologisch en beweegkundig gebied. Onze patiënten geven aan zeer veel baat te hebben bij deze behandeling. Ook wanneer er al talloze behandelingen zijn geprobeerd kunnen wij u goed helpen. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie over onze behandelmethode.

Op weg naar een gezondere toekomst

Gezonde omgeving | Nadavos

Gezonde omgeving

Vermijding van patiënt relevante allergische en niet–allergische prikkels betreffen is niet een eenvoudige opgave. Met name wanneer ongecontroleerd astma samengaat met aanwijzingen van verhoogde ontsteking in de luchtwegen. Want dat is het extra van belang om factoren op te sporen die het astmatische proces prikkelen en onderhouden. Het zo goed mogelijk saneren van deze factoren blijft een belangrijke stap in astma management zowel bij patiënten met een allergisch als bij patiënten met een niet-allergisch astma. Naast de allergische en niet-allergische prikkels spelen ook de individuele gevoeligheid voor prikkels, de persoonlijke mogelijkheden om prikkels te vermijden en de perceptie van de ziekte een rol.

Persoonlijk behandelplan | Nadavos

Zorg op maat

Een op de patiënt en het astma fenotype afgestemd behandelplan. Deze is gebaseerd op de alle domeinen van de gezondheidstoestand met persoonlijke consulten, interactieve gezondheidsvoorlichting en training sessies.
Het doel is van de behandeling in het hooggebergte is het astma onder controle krijgen. Patiënten krijgen een persoonlijk astma-actieplan mee terug naar Nederland. Hiermee kunnen ze hun chronische aandoening beter onder controle houden.

Naast de klassieke klinische behandeling van de adolescenten/jong volwassenen behandeling is kortdurende assessment en een behandeladvies mogelijk.

Specialistische kennis | Nadavos

Assessment

Interdisciplinaire assessment van het astma fenotype, de integrale gezondheidstoestand en astma beïnvloedende factoren.

NEDERLANDS ASTMACENTRUM DAVOS

Aanmelden als verwijzer