Ga naar de inhoud

Astma behandeling

Plus beeldmerk | Nadavos

Behandeling ernstig astma

(Ernstig) astma is een chronische ziekte. Het is van groot belang een zo goed mogelijke astmacontrole na te streven, om exacerbaties (longaanvallen) te voorkomen en om verslechtering van longfunctie te voorkomen. Met een goede behandeling, waarbij alle bijdragende factoren zorgvuldig in kaart worden gebracht, kan ook ernstig astma onder controle komen.
Naast de behandeling met maximale inhalatiemedicatie, zijn er verschillende behandelingen die bij ernstig astma aan de basis behandeling kunnen worden toegevoegd:

Prednison

Vroeger bestond de behandeling bij ernstig astma veelal uit Prednison, echter dit is een behandeling die gepaard gaat met veel bijwerkingen. Met name op de lange termijn kan het veel schade veroorzaken. Zowel een behandeling in het hooggebergte, als bijvoorbeeld een behandeling met biologicals kan ervoor zorgen dat Prednison wordt afgebouwd.
Tegenwoordig is het gebruik van Prednison in onderhoud geen standaard behandeling meer bij ernstig astma en dient goed te worden gekeken naar het onderliggende astma type en mogelijke alternatieve behandelingen.

Plus beeldmerk | Nadavos

Hooggebergtebehandeling (high altitude climate therapy, HACT)

Hooggebergtebehandeling is al meer dan 100 jaar oud! Het kenmerkende en bijzondere aan deze behandeling is het prikkelarme alpine klimaat. Dit kenmerkt zich door een drogere lucht, minder pollen, geen huisstofmijt, minder schimmels en minder fijnstof / luchtvervuiling.
In deze prikkelarme omgeving komt het astma tot rust. Doordat het astma tot rust komt, lukt het om te revalideren en conditie op te bouwen. Wij bieden een intensieve behandeling door een interdisciplinair team van experts op medisch, verpleegkundig, fysiotherapeutisch, beweegkundig en psychologisch gebied. Dit is een behandeling op maat, toegespitst op uw specifieke type astma (fenotype) en op de onderliggende ‘treatable traits’ (instandhoudende factoren).
De behandelduur is gemiddeld 8 weken. Het is een lange tijd ver van huis, hetgeen soms lastig kan zijn maar tegelijk ook de kans biedt om goed stil te staan bij uw astma en alle bijdragende factoren zonder dat u wordt afgeleid door uw dagelijkse bezigheden thuis.

Hooggebergtebehandeling heeft geen bijwerkingen.
Er is bewezen wetenschappelijk effect van hooggebergtebehandeling op astma controle, kwaliteit van leven en Prednison afbouw. Dit effect houdt bij een groot deel van de mensen langdurig aan (12 maanden). Zowel allergisch als niet allergisch astma reageert goed op hooggebergtebehandeling. Naast het gunstige effect op de luchtwegen, zien we ook een gunstig effect wat betreft allergisch eczeem en KNO-klachten. Zelfs in het bloed, waar de cellen die de ontsteking in de luchtwegen veroorzaken worden geactiveerd, is na hooggebergtebehandeling een verandering te zien in ontstekingspatronen.

U kunt op onze website onder het kopje ‘Hooggebergtebehandeling’ meer lezen.

Ervaring van patiënt

Wat een professioneel team. De korte lijntjes tussen patiënt en het behandel-, beweeg- en verpleegkundig team is echt iets unieks. Je krijgt echt persoonlijke aandacht. Iedereen van het team had het beste met me voor. Beter inzicht gekregen in mijn beperkingen en hoe daar terug in Nederland mee om te gaan. Open en duidelijke communicatie met arts, beweegteam en verpleegkundigen. Medicatie geoptimaliseerd.

Plus beeldmerk | Nadavos

Biologicals

Sinds enkele jaren kunnen we ook monoklonale antilichamen, de zogenoemde biologicals (medicijnen waarin eiwitten zitten die gemaakt zijn in levende cellen of bacteriën), voorschrijven bij bepaalde vormen van ernstig astma. Het doel van deze behandeling is de prednison af te bouwen en idealiter te stoppen.

Er zijn verschillende biologicals op de markt voor verschillende types astma.

Allergisch astma:

  • Anti-IgE: Omalizumab (Xolair): sinds 2003
  • Anti-IL4/IL13: Dupilumab (Dupixent): sinds zomer 2019

Eosinofiel astma:

  • Anti-IL5: Mepolizumab (Nucala) sinds 2016, Reslizumab (Cinqaero) sinds 2016, Benralizumab (Fasenra) sinds 2018
  • Anti-IL4/IL13: Dupilumab (Dupixent): sinds zomer 2019

Alle biologicals worden middels injecties of via het infuus gegeven, elke 2-4 of elke 8 weken. Dit kan per middel verschillen. De bijwerkingen lijken mild, echter de effecten op lange termijn zijn van deze nieuwe middelen nog onbekend. De behandeling lijkt levenslang geïndiceerd; echter het is nog onbekend of het na een aantal jaren gestaakt of gepauzeerd kan worden. Voor niet allergisch niet eosinofiel astma zijn er (nog) geen biologicals.

Plus beeldmerk | Nadavos

Macroliden

Een onderhoudsbehandeling met antibiotica uit de groep macroliden, kan effectief zijn bij (ernstig) astma. Meestal wordt Azitromycine of Erytromycine gegeven. Het lijkt effectief te zijn bij alle types astma. Het effect is niet alleen anti-bacterieel, maar het werkt ook ontstekingsremmend, anti-viraal en het zorgt voor een vlotte maaglediging zodat eventuele refluxklachten mogelijk ook mee behandeld worden.

De nadelen zijn de bijwerkingen (vaak maag-darmklachten) en het risico op resistentie bij bacteriën.
Macroliden worden niet aanbevolen als standaard aanvullende therapie bij patiënten met ernstig astma. Een proefbehandeling van 8 weken kan worden overwogen.

Plus beeldmerk | Nadavos

Bronchiale thermoplastiek

Bij deze behandeling wordt het gladde spierweefsel in de luchtwegen verhit, waardoor het volume van het spierweefsel afneemt. Tijdens een bronchoscopie wordt met een katheter thermische energie aan de binnenkant van de longen afgegeven, gedurende tien seconden op 65 °C. Het gladde spierweefsel wordt hierdoor dunner en kan zich minder goed samentrekken. De behandeling wordt meestal uitgevoerd in drie sessies binnen twee tot drie maanden, waarbij het bij elke sessie om een ander deel van de longen gaat. Deze behandeling wordt uitgevoerd onder narcose en duurt ongeveer twintig tot veertig minuten en is relatief veilig.

Bronchiale thermoplastiek behandeling wordt niet standaard aangeraden bij patiënten met ernstig astma. In individuele gevallen zou bronchiale thermoplastiek in gespecialiseerde centra in studieverband kunnen worden toegepast als additionele behandeling bij ernstig astma.

Plus beeldmerk | Nadavos

Gastric bypass

Overgewicht is een instandhoudende factor bij (ernstig) astma. Door het overgewicht is er een verandering in de luchtwegstructuur en ontstaat er een mechanisch probleem hetgeen zorgt voor benauwdheidsklachten. Daarnaast kan vetweefsel zelf zorgen voor meer ontsteking. Gewichtsverlies zorgt voor een betere astma controle. In zeldzame gevallen kan bij iemand met ernstig astma en obesitas een gastric bypass worden overwogen.

Heeft u vragen over de behandeling bij ernstig astma? Wij denken graag met u mee. Neem vrijblijvend contact op met het Nederlands Astmacentrum Davos.
E-mail: [email protected].

Heeft u een vraag? We staan u graag te woord