Ga naar de inhoud

Het NAD

Plus beeldmerk | Nadavos

Het NAD

Geschiedenis NAD

Het Nederlands Astmacentrum Davos is een Nederlands gespecialiseerd ziekenhuis voor Nederlandse patiënten in het hooggebergte. Ons gespecialiseerde ziekenhuis richt zich als enige van de 6 Nederlandse astmacentra uitsluitend op patiënten met astma.

De eerste waarneming van het gunstige effect van het hooggebergteklimaat op astma werd al in 1879 gedaan in Davos. Dat was in een tijd dat patiënten met tuberculose in Davos herstel zochten. Onder deze patiënten waren ook patiënten met astma, waar toen nog helemaal geen medicatie voor was. Het astma verbeterde en patiënten voelden zich minder belemmerd.

Sindsdien zijn ook patiënten met astma naar Davos verwezen en zijn er veel studies gedaan. Deze studies hebben het heilzame effect op astmacontrole, op de gevoeligheid van de luchtwegen, op de ernst van luchtwegontsteking en op het gebruik van Prednisolon aangetoond bij kinderen en volwassenen met astma.

125 jaar geschiedenis | Nadavos

Aanmelden als verwijzer

Vul als verwijzer zo nauwkeurig mogelijk het verwijsformulier in samen met de laatste relevante medische gegevens. 

Klinische longrevalidatie in het hooggebergte is effectief bij patiënten met allergisch en niet allergisch astma op:
Astma controle en kwaliteit van leven wit | Nadavos
Astma controle en
kwaliteit van leven
Bovenste luchtwegproblematiek wit | Nadavos
Bovenste
luchtwegproblematiek
Inspanningstolerantie wit | Nadavos
Inspanningstolerantie
Longfunctie wit | Nadavos
Longfunctie
Luchtweginflammatie wit | Nadavos
Luchtweginflammatie
Orale steroïden gebruik wit | Nadavos
Orale steroïden gebruik
Plus beeldmerk | Nadavos

De hooggebergte omgeving van Davos

De hooggebergte omgeving (1686 meter boven zeeniveau) wordt gekenmerkt door een lage relatieve luchtvochtigheid met sterk verminderde concentraties huisstofmijt, pollen en schimmelsporen. Ver weg van de geïndustrialiseerde stadsomgeving wordt in Davos veel minder luchtverontreiniging gemeten. Het bergklimaat biedt bovendien hoge blootstelling aan UV licht met mogelijke afweer verhogende werking. De afstand tot Nederland biedt tevens mogelijke vrijheid van psychosociale stress.

Wat maakt het NAD uniek?

Behalve dat het NAD als enige longrevalidatiecentrum in Zwitserland ligt, zijn er een aantal kenmerken die ons revalidatiecentrum onderscheiden van de andere longcentra. Wij zijn het enige gespecialiseerde longrevalidatiecentrum met ruim 125 jaar ervaring, dat zich de laatste 30 jaar exclusief richt op een specifieke doelgroep: patiënten met ernstig astma. Het NAD ligt op bijna 1700 meter hoogte in de Zwitserse bergen. De zogeheten ‘prikkelarme omgeving’ van dit alpine klimaat heeft een bijzonder positief effect op de luchtwegen en astma.

Het prikkelarme alpine klimaat kenmerkt zich door drogere lucht, minder pollen, geen huisstofmijt, minder schimmels, minder fijnstof en luchtvervuiling. In deze omgeving kunnen de luchtwegen en daarmee het astma tot rust komen, hierdoor is het mogelijk om effectief te revalideren en conditie op te bouwen. Door deze effecten lukt het ook om medicatie (bijv Prednison) af te bouwen, hetgeen in Nederland vaak al lange tijd niet meer lukte.

Er is bewezen wetenschappelijk effect van hooggebergtebehandeling op astma controle, kwaliteit van leven en Prednison afbouw. Dit effect houdt bij een groot deel van de mensen langdurig aan (12 maanden). Zowel allergisch als niet allergisch astma reageert goed op hooggebergtebehandeling. Naast het gunstige effect op de luchtwegen, zien we ook een gunstig effect wat betreft allergisch eczeem en KNO-klachten. Zelfs in het bloed, waar de cellen die de ontsteking in de luchtwegen veroorzaken worden geactiveerd, is na hooggebergtebehandeling een verandering te zien in ontstekingspatronen. En niet onbelangrijk: hooggebergtebehandeling heeft geen bijwerkingen!

Position Paper
Alpine Altitude Climate Treatment for severe and uncontrolled asthma: an EAACI position paper. Allergy 2022; 00:1-34
Plus beeldmerk | Nadavos

Medicatie geschiedenis

Sinds 1955 is Prednisolon op de markt en werd dit geneesmiddel ook voor astma gebruikt. Daarmee leek het erop, dat ook voor patiënten met astma het hooggebergte overbodig zou worden. Echter dit middel heeft veel bijwerkingen en voor patiënten is het erg belangrijk het gebruik te kunnen afbouwen of stoppen. Dit lukt beter in een optimale omgeving, zoals het hooggebergte.

Vanaf de jaren tachtig waren de inhalatiesteroïden op grote schaal beschikbaar en nu leek het astmaprobleem definitief opgelost. Maar niet voor alle patiënten! Ook onder behandeling met maximale inhalatiemedicatie, lukt het voor een deel van de patiënten met ernstig astma niet hun astma voldoende onder controle te krijgen.

De nieuwe geneesmiddelen (biologicals) die de afgelopen jaren op de markt zijn gekomen, brengen grote verlichting voor een deel van de patiënten met ernstig astma. De laatste jaren zien we in het NAD een toename van patiënten die verschillende biologicals hebben geprobeerd met onvoldoende effect. Ook zijn er patiënten die niet voor een biological in aanmerking komen. Voor al deze patiënten is longrevalidatie op hoogte een waardevolle behandelmogelijkheid.

Plus beeldmerk | Nadavos

Allergisch / Niet allergisch

In 1927 ontwikkelde Storm van Leeuwen de hypothese over de invloed van “klimaat allergenen” op patiënten met astma. Later bleek dat de huisstofmijt daarbij een belangrijke rol speelt. In het droge bergklimaat van Davos kan de huisstofmijt nauwelijks overleven. Vergeleken met lager geleden gebieden, is er minder huisstofmijt aanwezig in Davos.

In 1967 lieten Kerrebijn en Zuidema zien dat, tijdens hooggebergtebehandeling, de orale steroïden in 3 maanden konden worden afgebouwd bij Prednisolon-afhankelijke kinderen met astma. De hyperreactiviteit van de luchtwegen liet gedurende 12 maanden een gestage verbetering zien.

In 2001 toont Grootendorst iets nieuws aan. Allergische kinderen, die ondanks hoge doseringen inhalatie steroïden symptomatisch waren, reageren gunstig op behandeling in in het hooggebergte. Ook bij volwassen patiënten, met ernstig al dan niet allergisch astma, werden verbeteringen vastgesteld in de ontsteking. Deze verbeteringen zag men in klinische en functionele parameters.

In 2012 heeft Rijssenbeek het effect van hooggebergtebehandeling bij niet allergische patiënten vergeleken met het effect bij allergische patiënten. Beide groepen lieten vergelijkbare verbeteringen zien in astma controle en astma gerelateerde kwaliteit van leven, afname van bovenste luchtwegklachten, verbeterde longfunctie en inspanningstolerantie, en Prednisolon gebruik. Bijna de helft van de patiënten met een huisstofmijtallergie en een derde van de niet-allergische patiënten konden de onderhoudsdosering Prednisolon volledig stoppen. Bij de overige patiënten kon de dosis aanzienlijk verlaagd worden. Op basis van deze uitkomsten hebben we geconcludeerd dat hooggebergtebehandeling de astma controle bij zowel allergische als bij niet-allergische patiënten verbetert.

Management systeem Certificatie ISO9001 | Nadavos

Een van de resultaten waar het NAD aan voldoet is aan de internationale ISO 9001:2015 criteria. Deze ISO certificering is geldig tot en met april 2027.

Hooggebergtebehandeling wordt erkend en bekostigd door de Nederlandse ziektekosten verzekeraars.

NEDERLANDS ASTMACENTRUM DAVOS

Aanmelden als verwijzer