Ga naar de inhoud

Kernwoorden

Plus beeldmerk | Nadavos

Kernwoorden

Perspectief


Perspectief is voor iedereen anders, maar de gevolgen van een NAD-behandeling zijn groots in hun ogenschijnlijke bescheidenheid voor mensen met ernstig astma. Doordat er meer lucht is, kom je letterlijk verder en wordt de wereld langzaam weer iets groter, het sociale isolement neemt af en er kan gewerkt worden aan persoonlijke dromen. Gewoon weer kunnen sporten, er zijn voor je gezin of vrienden, meedraaien in het huishouden, een kopje koffiedrinken of een etentje met vrienden.

Ernstig astma


Ernstig astma (als er ondanks veel medicatie nog veel aanvallen zijn) heeft een grote impact op de kwaliteit van leven van onze patiënten. Wat deze kwaliteit betekent is voor iedereen anders. Deze mensen zijn vaak zo beperkt dat ze buitengesloten zijn van het normale sociale leven omdat zij aan huis gebonden zijn door de ernstige benauwdheid.

De lucht

 

De lucht in het hooggebergte van Davos is ons hulpmiddel. Continu wordt de luchtkwaliteit over de wereld gemeten en de lucht in Davos behoort tot een van de schoonste in Europa. De kwaliteit van de lucht is zo hoog dat de overprikkelde longen tot rust komen. Schone lucht is ontzettend waardevol voor patiënten met (ernstig) astma. Met de schone lucht in het hooggebergte zien we het astma vaak al binnen 2 tot 3 weken tot rust komen. Mensen ervaren plots dat ze weer lucht krijgen, waardoor ademhalen niet langer als overleven voelt.

Uniek

De combinatie van de Schone Lucht in Davos Samen met het NAD-team werken aan het teruggeven van perspectief voor ernstig astma patiënten is Uniek.

Samen

 

Bij vertrek uit het NAD gaat de patiënt weg met een persoonlijk plan op maat wat samen met het team is opgesteld. Hiermee kun de patiënt thuis verder werken aan zijn gezondheid en leert men op tijd aan de bel te trekken bij toename van benauwdheid. Door E-health ondersteuning met een app is zowel de patiënt als de eigen longarts in Nederland op de hoogte van hoe het gaat en is tijdig ingrijpen mogelijk om terugval te voorkomen. Zo werken we vanuit het NAD aan een zo lang mogelijk effect van de behandeling door ook de nazorg steeds verder te optimaliseren.

Nederlands Astmacentrum logo wit | Nadavos

De lucht in Davos is ons hulpmiddel

Perspectief is ons product
Helder, krachtig en waar
De lucht in Davos ons hulpmiddel
Met onze kennis en behandeling
creëren we samen dat perspectief
Voor mensen met ernstig astma
Die combinatie is uniek

Plus beeldmerk | Nadavos

Perspectief

Perspectief is ons product. Dat  is voor iedereen anders, maar de gevolgen van een NAD-behandeling zijn groots in hun ogenschijnlijke bescheidenheid voor mensen met ernstig astma. Doordat er meer lucht is, kom je letterlijk verder en wordt de wereld langzaam weer iets groter, het sociale isolement neemt af en er kan gewerkt worden aan persoonlijke dromen. Gewoon weer kunnen sporten, er zijn voor je gezin of vrienden, meedraaien in het huishouden, een kopje koffiedrinken of een etentje met vrienden.

Plus beeldmerk | Nadavos

De lucht

Luchtkwaliteit in Nederland

Iedereen wil het liefst schone lucht inademen. Maar toch ademen we elke dag nog vervuilde lucht in. De luchtvervuiling verschilt per plaats en per dag. Het weer heeft hierop een grote invloed, maar ook de aanwezigheid van landbouw, industrie en verkeer.

De luchtkwaliteit in Nederland wordt op ongeveer 100 locaties gemeten. De actuele meetresultaten en de voorspelling van luchtkwaliteit zijn online te bekijken op het Luchtmeetnet. Hier leest u ook hoe luchtkwaliteit wordt gemeten.

Op de site van het Longfonds kunt u de luchtkwaliteit achterhalen van uw eigen omgeving met behulp van het invoeren van uw postcode: Longfonds.nl – Gezonde lucht.

Luchtkwaliteit in Davos

Schone lucht

De lucht in Davos is adembenemend fris en zuiver. Davos heeft een relatief schone en gezonde luchtkwaliteit. De combinatie van de hoogte en de zuivere berglucht zorgt ervoor dat de lucht licht aanvoelt. Het is een verademing om diep in te ademen en de zuivere berglucht je longen te laten vullen.

Het klimaat van Davos draagt bij aan de helderheid van de lucht. De stad staat bekend om zijn zonnige dagen en heldere blauwe luchten. Tijdens de wintermaanden kunnen de temperaturen behoorlijk koud zijn. Dit draagt alleen maar bij aan de frisheid van de lucht. De koude, schone berglucht voelt revitaliserend aan.

De luchtvervuiling in Davos is over het algemeen lager in vergelijking met veel stedelijke gebieden over de hele wereld. Dit is grotendeels te danken aan de lage bevolkingsdichtheid, het alpiene klimaat en de beperkte industriële activiteiten in het gebied. Davos heeft ook verschillende maatregelen genomen om de luchtkwaliteit te verbeteren en luchtvervuiling te verminderen. De stad bevordert actief het gebruik van schone en duurzame energiebronnen, zoals waterkracht en zonne-energie, om de impact op het milieu te verminderen. Maar ook in Davos, met over het algemeen goede luchtkwaliteit, zijn er factoren die de luchtvervuiling beïnvloeden. Seizoensgebonden verbranding van biomassa, zoals gebruik van houtkachels, en bepaalde windrichtingen (Föhn) beïnvloeden de luchtkwaliteit. Echter in mindere mate dan in meer stedelijke en industriële gebieden.

In de lucht van Davos komen verschillende allergenen voor, zoals pollen van bloeiende planten, bomen, en grassen. Naarmate je hoger in de bergen komt, kunnen de blootstellingsniveaus van bepaalde allergenen lager zijn. Dit komt doordat de vegetatie verandert en klimaatomstandigheden anders zijn. De vegetatie is vaak minder dicht en bestaat meer uit mossen, korstmossen, lage grassen, struiken en naaldbomen. Deze produceren minder allergenen in vergelijking met planten en bomen op lagere hoogten. Sommige planten die sterk allergeen zijn en grote aantallen pollen produceren, zoals ambrosia, komen in Davos nauwelijks voor. Maar de precieze blootstellingsniveaus van allergenen in bergachtige gebieden zijn complex en afhankelijk van verschillende factoren, zoals hoogte, vegetatietypes en specifieke lokale omstandigheden.

De verminderde blootstelling aan allergenen kan verlichting bieden voor mensen met allergisch astma en allergieën, zoals hooikoorts of allergische rhinitis. Echter de individuele gevoeligheid voor allergenen varieert, en sommige mensen kunnen nog steeds allergische reacties ervaren, zelfs op hogere hoogten.

Wat is luchtkwaliteit?

De AQI (Air Quality Index) is een nummer dat wordt gebruikt door de overheid om te communiceren hoe vervuild de lucht momenteel is of hoe vervuild het wordt verwacht te worden. Bij een hogere AQI, zal een groter deel van de bevolking waarschijnlijk meer ernstige nadelige gevolgen voor de gezondheid ervaren. De AQI wordt berekend met behulp van een model.  Er zijn verschillende websites met voorspellingen van de luchtkwaliteit zoals https://aqicn.org/map/netherland/. De AQI heeft betrekking op verschillende verontreinigende stoffen: PM10, PM2,5, NO2 , SO2, O3 .

Waar bestaat luchtverontreiniging uit?

PM
PM (Particulate Matter) staat voor atmosferische deeltjes. Dit zijn microscopische kleine vaste of vloeibare stoffen die in de lucht zweven. Sommige deeltjes zijn klein genoeg om de diepste delen van de long te bereiken.

PM10 + PM2.5 
PM10  zijn deeltjes die een diameter hebben van minder dan 10 micrometer (ongeveer 1/7e  van de dikte van een menselijke haar). PM2.5  omvat fijne deeltjes met een diameter van 2,5 µm of minder. Ze zijn een mengsel van materialen die rook, roet, stof, zout, zuren en metalen kunnen bevatten. PM10  is met het oog zichtbaar als smog. PM10  behoort tot de meest schadelijke van alle luchtverontreinigende stoffen. 
De gevolgen van PM10 en PM2.5 deeltjes kunnen zijn:
* Astma-aanvallen in aantal verhogen of verergeren.
* Bronchitis en andere longziekten veroorzaken of verergeren.
* Het vermogen van het lichaam om infecties te bestrijden verminderen.

NO2
Stikstofdioxide. Dit is een roodbruin gas met een karakteristieke scherpe, bijtende geur en is een belangrijke luchtvervuilende stof. De belangrijkste bron van NO2 is de verbranding van fossiele brandstoffen: kolen, olie en gas.  NO2 komt vrij bij verbranding bij hoge temperaturen, zoals in de motor van een auto. Het wordt gebruikt als indicator voor de luchtverontreiniging die direct afkomstig is van het verkeer.
De gevolgen van te hoge NO2  concentraties kunnen zijn:
* Longontstekingen veroorzaken en de immuniteit voor longinfecties verminderen.
* Problemen veroorzaken zoals piepende ademhaling, hoesten, verkoudheid, griep en bronchitis.

SO2
Is een gas dat onzichtbaar is en een onaangename, scherpe geur heeft.
De gevolgen van te veel SO2 deeltjes kunnen zijn:
* Menselijke luchtwegen beschadigen en de ademhaling bemoeilijken.
* Astma bij kinderen, ouderen en mensen met astma verergeren.
* Zure regen, die kwetsbare ecosystemen kan schaden.

O3
Dit staat voor Ozon. Dit is een gas dat zowel hoog in de atmosfeer, als dicht bij het aardoppervlak voorkomt. In de stratosfeer komt ozon van nature voor en beschermt ons tegen schadelijk UV-licht. Dicht bij het aardoppervlak ontstaat ozon uit de reactie tussen stikstof oxiden en vluchtige organische stoffen. Ozon wordt dus niet direct uitgestoten door bijvoorbeeld wegverkeer of industrie. Maar het draagt wel bij aan smogvorming. 
De gevolgen van hoge O3 concentraties kunnen zijn:
* Diep en krachtig ademen bemoeilijken.
* Kortademigheid en pijn bij diep ademhalen verergeren.
* Pijnlijk of schor worden van de keel of veroorzaken van hoesten.
* Longziekten als astma, emfyseem en chronische bronchitis verergeren.
* Frequentie van astma-aanvallen verhogen.
* Longen kwetsbaarder voor infecties maken.
* Levensgevaarlijke schade toebrengen aan de longen, zelfs wanneer de symptomen zijn verdwenen.
* Veroorzaken van chronisch obstructieve longziekte (COPD).

Wat is er zo schoon aan de lucht in Davos?

Over het algemeen hoort de luchtkwaliteit in Davos tot een van de schoonste van de wereld. Patiënten die in het NAD revalideren merken vaak meteen dat de lucht in Davos schoon is.

Een actuele weergave van de AQI, PM10, PM2,5, O3, NO2, SO2 in Davos kunt u vinden via de volgende link: Zwitserland luchtkwaliteit parameters

Een actuele weergave van de gemeten pollen concentraties kunt u vinden via deze link: Pollenconcentraties

Plus beeldmerk | Nadavos

Samen

Met onze kennis en behandeling
creëren we samen dat perspectief.