Ga naar de inhoud

Netwerk

Plus beeldmerk | Nadavos

Het netwerk waar wij mee samen werken

Werp een blik in het netwerk van het Nederlands Astmacentrum Davos.

NVALT

Het NAD werkt nauw samen met alle longartsen in Nederland en met de Sectie Astma en Allergie van de NVALT, de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose.

www.nvalt.nl

Astma Vereniging Nederland en Davos Nadavos

VND

AstmaVereniging Nederland en Davos (VND) is de patiëntenvereniging en daarmee de belangenbehartiger van álle mensen met (ernstig) astma. Het hebben van (ernstig) astma beïnvloedt je leven op lichamelijk, maatschappelijk, emotioneel en sociaal niveau. De VND zet zich in voor de (h)erkenning van (ernstig) astma. De impact van de ziekte maakt de VND zichtbaar door mensen met (ernstig) astma een gezicht te geven.

www.nederland-davos.nl

Longfonds logo Nadavos

Longfonds

Longfonds, een Nederlands gezondheidsfonds en patiëntenorganisatie die informatie geeft over astma, COPD en zeldzame longziekten, belangen behartigt van mensen met een longziekte, wetenschappelijk onderzoek stimuleert en subsidieert en strijdt voor gezonde lucht.

www.longfonds.nl

LAN logo | Nadavos

LAN

De Long Alliantie Nederland (LAN) is de federatieve vereniging op het gebied van chronische longaandoeningen. Binnen de LAN bundelen partijen uit het longenveld, zoals patiëntenverenigingen, beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en bedrijven hun krachten. Het doel hiervan is preventie en het verbeteren van de zorg voor longpatiënten.

www.longalliantie.nl

IMIS logo | Nadavos

IMIS

De Stichting IMIS heeft als hoofddoelstelling het trainen van zorgverleners volgens de laatste inzichten over inhalatietechniek en het geven van een effectieve instructie. Dit gebeurt op basis van wetenschappelijk onderbouwde kennis en onafhankelijk van farmaceuten.

www.stichtingimis.nl

H+ Swiss Hospitals logo | Nadavos

H+

H+ is de nationale vereniging van Zwitserse openbare en particuliere ziekenhuizen, klinieken en verpleeginstellingen. H+ zet zich in voor de belangen van haar leden als dienstverlener en werkgever. Ze organiseren verplichte bijscholingscursussen en maken benchmarking data openbaar.

www.hplus.ch

FG&V

Het Nederlands Astmacentrum Davos werkt nauw samen met meerdere astma expertise centra in Nederland, waaronder ook het Franciscus Gasthuis en Vlietland (FG&V) te Rotterdam.

Wekelijks spreken de longartsen van beide centra (FG&V en NAD) met elkaar in een multidisciplinair overleg (MDO) over patiënten met moeilijk behandelbaar en ernstig astma. Bij dit overleg sluiten andere longartsen aan uit ziekenhuizen in Zuid-Holland, Zeeland en Brabant.

www.Franciscus Gasthuis & Vlietland.nl

MCL

Het Nederlands Astmacentrum  Davos werkt nauw samen met meerdere astma expertise centra in Nederland, waaronder het Medisch Centrum Leeuwarden te Leeuwarden.

Er vindt geregeld onderling overleg plaats tussen de longartsen van het MCL en het NAD over patiënten met moeilijk behandelbaar en ernstig astma. 

www.Medisch Centrum Leeuwarden.nl

Amsterdam UMC

Het Nederlands Astmacentrum Davos werkt nauw samen met verschillende astma kenniscentra in Nederland, waaronder het astma kenniscentrum van Amsterdam UMC.

Tweemaandelijks vindt er een regionaal astma-MDO plaats dat wordt georganiseerd door Amsterdam UMC, waarbij longrevalidatiecentrum MEREM aansluit en we met de longartsen uit Noord-West Nederland de ingebrachte patiënten met moeilijk behandelbaar en ernstig astma bespreken en zo een vervolg in de behandeling samen vaststellen. Het NAD sluit zo mogelijk hierbij aan.

www.Amsterdam UMC.nl

LUMC

Het Nederlands Astmacentrum Davos werkt op academisch gebied nauw samen met verschillende academische ziekenhuizen in Nederland, waaronder het Leids Universitair Medisch Centrum.

In het onderzoeksproject Davos@home wordt de ehealth applicatie PatientCoach gebruikt die in samenwerking met de afdeling Medische Besliskunde van het LUMC is ontwikkeld.

www.lumc.nl

HagaZiekenhuis

Het Nederlands Astmacentrum Davos werkt nauw samen met meerdere astma expertise centra in Nederland, waaronder ook het HagaZiekenhuis in Den Haag en Zoetermeer.

Maandelijks vindt er een multidisciplinair overleg (MDO) plaats waarbij longartsen elkaar spreken over patiënten met moeilijk behandelbaar en ernstig astma. Dit overleg wordt geïnitieerd door het HagaZiekenhuis Den Haag met ziekenhuizen uit de regio Den Haag. Het NAD sluit hier bij aan.

www.HagaZiekenhuis.nl

Catharina Ziekenhuis

Het Nederlands Astmacentrum Davos werkt nauw samen met meerdere astma expertise centra in Nederland, waaronder ook het Catharina ziekenhuis in Eindhoven.

Maandelijks spreken de longartsen van beide centra (Catharina en NAD) met elkaar in een multidisciplinair overleg (MDO) over patiënten met moeilijk behandelbaar en ernstig astma. Bij dit overleg sluiten ook andere longartsen aan uit ziekenhuizen uit de regio Brabant.

www.Catharina Ziekenhuis.nl

UMCG

Het Nederlands Astmacentrum Davos werkt op academisch gebied nauw samen met verschillende academische ziekenhuizen in Nederland, waaronder het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). 

Het UMCG doet onder meer onderzoek naar obstructieve longziekten. Momenteel wordt er vanuit het UMCG een promotieonderzoek van één van de longartsen van het Nederlands Astmacentrum Davos begeleid.

www.umcg.nl

MST

Het Nederlands Astmacentrum  Davos werkt nauw samen met meerdere astma centra in Nederland, waaronder Medisch Spectrum Twente.

Een paar keer per jaar vindt er een multidisciplinair overleg (MDO) plaats waarbij longartsen van het MST, ISALA en MCL met elkaar ingebrachte casussen van moeilijk behandelbare en ernstig astma patiënten bespreken. Het NAD sluit zo mogelijk hierbij aan.

www.mst.nl

SIAF logo | Nadavos

SIAF

Het Swiss Institute of Allergy and Astma Research (SIAF) is een onderzoeksinstituut verbonden aan de Universiteit van Zürich en lid van de Life Science Zurich Graduate School. De onderzoeksactiviteiten bij SIAF zijn gericht op patiëntrelevant translationeel onderzoek en het onderzoeken van de immunologische principes op het gebied van allergieën en astma, met als doel nieuwe preventieve en curatieve behandelingen voor patiënten te ontwikkelen. Het SIAF promoot ook gepersonaliseerde geneeskunde om behandelingsbenaderingen te ontwikkelen die beter zijn afgestemd op de behoeften van individuele patiënten. Het continu groeiende SIAF is wereldwijd een van de meest geciteerde en toonaangevende instituten op haar gebied en organiseert jaarlijks de internationaal gerenommeerde World Immune Regulation Meeting (WIRM).

www.siaf.uzh.ch

RAPSODI REGISTER

Het RAPSODI register (Register of Adult Patients with Severe Asthma for Optimal DIsease management) is een Nederlands register van volwassen patiënten met ernstige astma dat als doel heeft informatie te verzamelen en feedback te leveren aan behandelend artsen en patiënten met deze complexe aandoening. Het register wordt gevuld met verschillende gegevens zoals astmacontrole, kwaliteit van leven, klinische en laboratoriumgegevens en de informatie uit het register wordt teruggekoppeld naar artsen en patiënten om daarmee de kwaliteit van zorg te verbeteren.

www.rapsodiregister.nl

CONSULT ASSISTENT

ConsultAssistent ondersteunt het consult. Door onze digitale anamnese en follow-up zijn patiënten beter voorbereid en komen artsen sneller tot de kern. ConsultAssistent levert beslisondersteuning, dashboards en draagt bij aan een ‘smart’ poli. Onze gebruiksvriendelijke software met slimme modules en PROMs zijn geschikt voor de gehele poliklinische patiëntpopulatie.

www.consultassistent.nl

 

Klinische longrevalidatie in het hooggebergte is effectief bij patiënten met allergisch en niet allergisch astma op:
Astma controle en kwaliteit van leven | Nadavos
Astma controle en
kwaliteit van leven
Bovenste luchtwegproblematiek | Nadavos
Bovenste
luchtwegproblematiek
Inspanningstolerantie | Nadavos
Inspanningstolerantie
Longfunctie | Nadavos
Longfunctie
Luchtweginflammatie | Nadavos
Luchtweginflammatie
Orale steroïden gebruik | Nadavos
Orale steroïden gebruik

NEDERLANDS ASTMACENTRUM DAVOS

Aanmelden als verwijzer