Hooggebergtebehandeling

De eerste waarneming van het gunstige effect van het hooggebergteklimaat op astma werd al in 1879 gedaan in Davos. Dat was in een tijd dat patiënten met tuberculose in Davos herstel zochten. Onder deze patiënten waren ook patiënten met astma, waar toen nog helemaal geen medicatie voor was. Het astma verbeterde en patiënten voelden zich minder belemmerd.

Sindsdien zijn ook patiënten met astma naar Davos verwezen en zijn er veel studies gedaan. Deze studies hebben het heilzame effect op astmacontrole, op de gevoeligheid van de luchtwegen aangetoond, op de ernst van luchtwegontsteking en op het gebruik van prednisolon aangetoond bij kinderen en volwassenen met astma.

De hooggebergte omgeving van Davos

De hooggebergte omgeving (1600 m boven zeeniveau) wordt gekenmerkt door een lage relatieve luchtvochtigheid met sterk verminderde concentraties huisstofmijt, pollen en schimmelsporen. Ver weg van de geïndustrialiseerde stadsomgeving wordt in Davos veel minder luchtverontreiniging gemeten. Het bergklimaat biedt bovendien hoge blootstelling aan UV licht met mogelijke afweer verhogende werking. De afstand tot Nederland biedt tevens mogelijke vrijheid van psychosociale stress.

Wat is de verklaring voor het heilzame effect van hooggebergtebehandeling?

De luchtwegovergevoeligheid, de zogenaamde hyper reactiviteit voor prikkels, is een karakteristiek kenmerk van astma en niet alleen van allergisch astma, maar van alle soorten (fenotypen) astma. Een prikkelvrije omgeving zoals in Davos is daarom effectief voor allergische en niet-allergische patiënten. Minder prikkels betekent minder irritatie en ontsteking, minder symptomen van benauwdheid en hoest, meer mogelijkheden om te bewegen en te sporten. De objectieve verbetering in inspanningsvermogen na hooggebergtebehandeling is hiervoor een sterke aanwijzing.

Over het algemeen wordt aangenomen dat met name door de lage blootstelling aan prikkels in het bergklimaat de gevoeligheid en chronische ontsteking van de luchtwegen tot rust kan komen. Met als gevolg dat het astma onder controle kan komen. Uit onderzoek is bekend dat voortdurende blootstelling aan prikkels vaak leidt tot toenemende luchtweggevoeligheid en ontsteking.

Bovendien veronderstelt men dat blootstelling aan twee of meer luchtwegontsteking stimulerende prikkels centraal staat bij het ontstaan van meer ernstige luchtwegziekten. Volgens deze ” multipele hit hypothese” zou door vermijding van deze prikkels de progressie van de onderliggende ziekte kunnen verminderen en astmacontrole kunnen herstellen.

Dergelijke mechanismen helpen ons te begrijpen waarom de prikkelarme omgeving van Davos bij zowel allergische als niet-allergische patiënten het luchtwegslijmvlies beschadigende proces kan verminderen, waardoor de astmacontrole kan worden hersteld.

Wat is hooggebergtebehandeling?

Hooggebergtebehandeling combineert de prikkelarme gezonde omgeving met behandeling op maat. De intensieve behandeling door een multidisciplinair team van experts op medisch, verpleegkundig, fysiotherapeutisch, beweegkundig en psychologisch gebied, is gebaseerd op het astmafenotype en de integrale gezondheidstoestand van de patiënt.

Wanneer is hooggebergtebehandeling zinvol?

Als patiënten, ondanks maximale behandeling in Nederland onder leiding van een longarts, de zware last dragen van een blijvend slechte astmacontrole is het zinvol om aan hooggebergtebehandeling te denken. Wanneer astma niet onder controle is, is de zoektocht naar de invloed van verschillende factoren een belangrijke stap. Doelgerichte interventie, gebaseerd op deze specifieke factoren biedt kansen om astmacontrole te bereiken bij patiënten met ernstig en moeilijk te controleren astma. Wilt u meer informatie neemt u dan contact met ons op.

Heeft u een vraag ? Wij staan u graag te woord.

+31 6 31 00 29 05
Stuur een e-mail