Ga naar de inhoud

Cliëntenraad

Plus beeldmerk | Nadavos

Cliëntenraad

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) verplicht zorgaanbieders (Directeur en bestuurders) om een cliëntenraad in te stellen. Ook ziekenhuizen, klinieken en revalidatiecentra vallen hieronder.

Wat is een cliëntenraad?

Een cliëntenraad bestaat uit een vertegenwoordiging van cliënten. De belangrijkste doelgroepen van de instelling moeten in de cliëntenraad vertegenwoordigd zijn. Deze vertegenwoordiging van cliënten spreekt mee vanuit de ervaring van patiënten en kan invloed uitoefenen op het beleid van een organisatie.

Wat doet een cliëntenraad?

De cliëntenraad kijkt kritisch mee met een organisatie en geeft gevraagd en ongevraagd advies in zaken die de cliënt kunnen helpen om een verblijf binnen de organisatie te helpen verbeteren. Ook mag de raad cliënten bevragen door middel van enquetes over tal van zaken. Om een goed besluit te kunnen vormen in genomen of te nemen veranderingen en besluiten vanuit de directie, heeft de cliëntenraad inzicht en advies nodig. Dit recht op advies is onderverdeeld in 2 delen: gewoon adviesrecht en verzwaard adviesrecht.

1. Gewoon adviesrecht

De instelling moet de mening van de cliëntenraad vragen over:
– Belangrijke wijzigingen in de organisatie
– Benoeming van leden van de directie en Raad van Bestuur
– Belangrijke inkrimping of uitbreiding van de werkzaamheden
– Beëindiging van zorgverlening
– Begroting en jaarrekening
– Wijziging van de doelstelling of grondslag
– Verhuizing, ingrijpende verbouwing of opheffing
– Samenwerkingen of fusies met andere instellingen
– Algemeen toelatingsbeleid voor cliënten

2. Verzwaard adviesrecht

Verzwaard adviesrecht heeft een cliëntenraad over onderwerpen die zo belangrijk voor de cliënten dat het NAD over deze onderwerpen in principe alleen een besluit kan nemen waar de cliëntenraad mee heeft ingestemd. Dit geldt onder andere over de volgende onderwerpen:
– Benoeming van een afdelingshoofd
– Algemeen beleid van de instelling over voeding, veiligheid, gezondheid, hygiëne, geestelijke verzorging en maatschappelijke bijstand en recreatiemogelijkheden en ontspanningsactiviteiten
– Klachtenregeling en het aanwijzen van personen die klachten behandelen
– Wijziging in de regeling voor de cliëntenraad en andere voor cliënten geldende regelingen
– Kwaliteitsbeleid

Het NAD mag niet zomaar van een verzwaard advies van de cliëntenraad afwijken, maar de cliëntenraad heeft vetorecht. Als de directie tegen het advies van de cliëntenraad in toch een bepaald besluit wil nemen, moet zij dat voorleggen aan de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). Dit is een commissie die eerst zal proberen te bemiddelen. Indien dat niet lukt, dan doen zij een bindende uitspraak.

De Cliëntenraad is geen klachtenpanel noch een Klaagmuur. Maar goede zorg voor de cliënt moet centraal staan. Daarvoor is wederzijds vertrouwen nodig tussen het NAD en de cliëntenraad.

Het Nederlands astmacentrum Davos heeft sinds november 2020 een cliëntenraad.
Deze raad bestaande uit 3 leden, te weten: Esther van der Roest en Thessa Vinkenvleugel. Bas Schoof is voorzitter. Het mailadres van de cliëntenraad van het NAD is: [email protected].

Thessa Vinkenvleugel | Nadavos

Thessa Vinkenvleugel

Heeft u een vraag? We staan u graag te woord