Onze missie

Het NAD bestaat al ruim 120 jaar en heeft een rijke historie van hooggebergtebehandeling. Door middel van multidisciplinaire behandeling helpt het NAD de patiënt om de kwaliteit van leven maar ook de regie over het leven weer terug te krijgen. De manier waarop we dit doen is aangepast aan het persoonlijk gezondheid profiel van de patiënt. Door onze kennis en ervaring en doordat we de tijd nemen om vanuit de verschillende disciplines zorgvuldig te observeren zijn we in staat helder te krijgen waarom het mis gaat. Daarnaast biedt de schone lucht in het bergklimaat de mogelijkheid om het astma tot rust te laten komen en heeft daarmee aanvullende waarde ten opzichte van behandeling op zeeniveau. Deze historie draagt bij aan onze missie:

“Het NAD wil de regie en de kwaliteit van leven terug geven aan mensen die door hun astma of andere aandoening zeer beperkt worden; we doen dit door juiste diagnostiek en juiste behandeling en we meten de uitkomst”

Niet medicamenteuze factoren

We zijn van mening dat ieder mens een doel heeft ongeacht zijn fysieke en/of mentale beperking. We geloven dan ook in de autonomie van onze patiënten. Behandelen betekent in het NAD vooral aandacht voor niet medicamenteuze factoren. Zaken als leefstijl en sociale interactie spelen een grote rol bij een chronische ziekte en vormen een bouwsteen van de behandeling. Daarnaast bestaat ons werk uit adviseren, informatie verstrekken en coaching. Op dit moment doen we dat voor Nederlandse patiënten, maar deze zorg zouden we ook aan internationale patiënten kunnen aanbieden.

Visie & ambitie

Alhoewel het NAD al 120 jaar bestaat, is er de afgelopen 20 jaar toch een behoorlijke afname geweest van het aantal patiënten. Dit komt onder andere door de toename in therapeutische mogelijkheden in Nederland. Maar ook door het terughoudende beleid van de ziektekostenverzekeringen om de behandeling te vergoeden. Zoals onze missie duidelijk aangeeft, heeft het NAD absoluut iets te bieden aan mensen. Om deze missie vorm te geven zullen we de komende 5 jaar inzetten op onderstaande punten:

  • Het Nederlands Astmacentrum Davos wil uitgroeien tot een stabiele zorgverlener met een gezonde bedrijfsvoering.

  • We zijn ervan overtuigd dat meer patiënten baat kunnen hebben bij de hooggebergtebehandeling. Het is ons streven om die patiënten te bereiken en de kans geven om de zorg te krijgen die nodig is.

  • Onze zorg willen we meer aanpassen aan de huidige tijdgeest. Zo hebben we de ambitie om kortere opnames te gaan faciliteren, zeker voor mensen die al eerder in Davos zijn geweest. Op die manier kunnen we ook de zorg doelmatiger maken wat ook een verantwoordelijkheid is van ons centrum. Daarnaast “spaart” dit ook tijd uit voor de patiënten.

  • Het NAD biedt assessments aan. Dit willen we ook voortzetten in de komende jaren. Een ander plan is het opzetten van korte (3-4 weken) opnames voor kinderen.

  • Met alle huidige technologische ontwikkelingen is het makkelijker om mensen op afstand te volgen. We willen door middel van de inzet van e-health technologie mensen na opname volgen. Op die manier hopen we het behoud van behandelresultaten te verbeteren. Daarnaast kunnen we hiermee data verzamelen om ons verhaal weer te versterken.

Astmabehandeling

Het NAD wil als organisatie meer op de voorgrond staan als het om astmabehandeling gaat. Dat betekent dat we ons gaan inzetten om een plek in de opleiding te krijgen.  Tevens zetten we ons in om weer aanwezig te zijn in de nieuwe richtlijn ernstig astma en willen we ook een rol spelen in wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast gaan we inventariseren of het behalen van een officieel predicaat “verdiepingsstage astma” voor de NVALT haalbaar is voor ons. Aangezien we een klein centrum zijn, zullen we voor dit aandachtsgebied moeten aansluiten bij een partner. Als die partner prefereren wij het liefst een academisch centrum.

Bovenstaande uitgangspunten betekenen ook wat voor de interne organisatie. De komende jaren willen wij gebruiken om de trotsheid van de organisatie te vergroten. We leveren een hele belangrijke bijdrage aan het leven van onze patiënten. Daar mogen we trots op zijn! Tegelijkertijd is het onze ambitie ons blijvend te ontwikkelen. Zaken als bedrijfscultuur en scholing en kwaliteit zullen hoog op de agenda staan de komende jaren.

Heeft u een vraag ? Wij staan u graag te woord.

+31 6 31 00 29 05
Stuur een e-mail