Onze missie

Het NAD bestaat al ruim 125 jaar en heeft een rijke historie van hooggebergtebehandeling. Door middel van onze interdisciplinaire behandeling helpt het NAD de patiënt om de kwaliteit van leven maar ook de regie over het leven weer terug te krijgen. De manier waarop we dit doen is aangepast aan het gezondheidsprofiel van de patiënt. Onze zorg is daarmee persoonlijk, op maat en interdisciplinair. Door onze kennis en ervaring en doordat we de tijd nemen om vanuit de verschillende disciplines zorgvuldig te observeren zijn we in staat helder te krijgen waarom het mis gaat. En bereiken wij als experts, samen met onze partners, levensveranderende gezondheidsuitkomsten voor onze patiënten. Daarnaast biedt de schone lucht in het bergklimaat de mogelijkheid om het astma tot rust te laten komen en daarmee heeft het NAD aanvullende waarde ten opzichte van behandeling op zeeniveau.
Onze missie:

“Het NAD doet alles wat mogelijk is om kwaliteit van leven te verbeteren en regie terug te geven aan patiënten die gebaat zijn bij behandeling in een alpine hoogte klimaat.”

Niet medicamenteuze factoren

We zijn van mening dat ieder mens een doel heeft ongeacht zijn fysieke en/of mentale beperking. We geloven dan ook in de autonomie van onze patiënten. Behandelen betekent in het NAD vooral aandacht voor niet medicamenteuze factoren. Zaken als leefstijl en sociale interactie spelen een grote rol bij een chronische ziekte en vormen een bouwsteen van de behandeling. Daarnaast bestaat ons werk uit adviseren, informatie verstrekken en coaching. Op dit moment doen we dat voor Nederlandse patiënten, maar deze zorg zouden we ook aan internationale patiënten kunnen aanbieden.

Perspectief is ons product
Helder, krachtig en waar

De lucht in Davos ons hulpmiddel

Met onze kennis en behandeling
creëren we samen dat perspectief

Voor mensen met ernstig astma

Die combinatie is uniek

Visie & ambitie

Het NAD bestaat al 125 jaar en heeft zijn belang voor de behandeling van ernstig astma in de praktijk al ruimschoots bewezen. Dat blijkt uit de verhalen van vele patiënten met ernstig astma alsook toenemend wetenschappelijk bewijs dat hoogtebehandeling effectief is om de astma tot rust te brengen. Terugkerende reacties van patiënten over een behandeling in het NAD geven aan dat het hen in staat heeft gesteld weer grip te krijgen op hun leven, de vicieuze cirkel te doorbreken, de eigen regie te herpakken, keuzes te maken en zo weer kwaliteit van leven te ervaren en vertrouwen te hervinden om zelf verder te gaan met hun behandelaren in Nederland. Zoals ook onze missie duidelijk aangeeft, heeft het NAD absoluut iets te bieden aan mensen.
Om deze missie vorm te geven zullen we de komende 5 jaar inzetten op onderstaande punten:

  • In 2030 is het Nederlands Astmacentrum Davos het toonaangevende behandel- en expertisecentrum voor patiënten die gebaat zijn bij de behandeling in een alpine hoogte klimaat.
  • Het NAD zet in op verder onderzoek naar het effect van behandeling en identificatie van subgroepen patiënten die het meeste baat hebben bij de behandeling. We zijn ervan overtuigd dat meer patiënten baat kunnen hebben bij de hooggebergtebehandeling. Het is ons streven om die patiënten te bereiken en de kans geven om de zorg te krijgen die nodig is.
  • Het NAD gaat de zorg meer aanpassen aan de huidige tijdgeest. Zo hebben we de ambitie om kortere opnames te gaan faciliteren, zeker voor mensen die al eerder in Davos zijn geweest. Op die manier kunnen we ook de zorg doelmatiger maken wat ook een verantwoordelijkheid is van ons centrum. Daarnaast “spaart” dit ook tijd uit voor de patiënten.
  • Het NAD zet onze assessments in de komende jaren voort. Een assessment is een traject van 1 week.
  • Het NAD werkt het plan uit om korte (3-4 weken) opnames voor kinderen mogelijk te maken.
  • Het NAD gaat door middel van de inzet van e-health technologie en eventueel poli controle in Nederland mensen na opname volgen. Met alle huidige technologische ontwikkelingen is het makkelijker om mensen op afstand te volgen. Het NAD hoopt op die manier het behoud van behandelresultaten te verbeteren. Daarnaast kunnen we hiermee data verzamelen om ons verhaal weer te versterken.
  • Het NAD maakt stappen op het gebied van duurzaamheid. De lucht in Davos behoort te een van de schoonste in Europa. De kwaliteit van de lucht is er zo hoog dat de overprikkelde longen er tot rust komen. Als NAD beseffen we dan ook hoe belangrijk het is om aandacht te hebben voor het veranderend klimaat. Schone lucht is ons medicijn, zonder bijwerkingen.

Astmabehandeling

Het NAD wil als organisatie meer op de voorgrond staan als het om astmabehandeling gaat. Dat betekent dat we ons gaan inzetten om een plek in de opleiding te krijgen. Tevens zetten we ons in om weer aanwezig te zijn in de nieuwe richtlijn ernstig astma en willen we ook een rol spelen in wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast gaan we inventariseren of het behalen van een officieel predicaat “verdiepingsstage astma” voor de NVALT haalbaar is voor ons. Aangezien we een klein centrum zijn, zullen we voor dit aandachtsgebied moeten aansluiten bij een partner. Als die partner prefereren wij het liefst een academisch centrum.

Bovenstaande uitgangspunten betekenen ook wat voor de interne organisatie. De komende jaren willen wij gebruiken om de trotsheid van de organisatie te vergroten. We leveren een hele belangrijke bijdrage aan het leven van onze patiënten. Daar mogen we trots op zijn! Tegelijkertijd is het onze ambitie ons blijvend te ontwikkelen. Zaken als bedrijfscultuur en scholing en kwaliteit zullen hoog op de agenda staan de komende jaren.

Heeft u een vraag ? Wij staan u graag te woord.