Ernstig astma

In Nederland zijn ongeveer 370.000 mensen met astma. Daarvan heeft slechts een klein deel, minder dan 5%, ernstig astma.

Diagnose

Om de diagnose ernstig astma te kunnen stellen, moet allereerst de diagnose astma zijn bevestigd met een longfunctietest. Dit wordt meestal bij de longarts gedaan. Ernstig astma betreft patiënten bij wie alternatieve diagnoses zijn uitgesloten, onderliggende ziektes optimaal zijn behandeld, uitlokkende factoren zo veel mogelijk zijn verwijderd en de therapietrouw is geoptimaliseerd. Als de patiënt dan ondanks behandeling met maximale dosering inhalatiemedicatie (pufjes) nog steeds een ongecontroleerd astma heeft òf meer dan twee keer per jaar een longaanval waarvoor orale corticosteroïden nodig zijn, òf als het astma alleen maar onder controle is met onderhoud orale corticosteroïden, is er sprake van ernstig astma.

Ernstige astma | Nederlands Astmacentrum Davos

Moeilijk behandelbaar astma?

Er is sprake van moeilijk behandelbaar astma, als het astma niet onder controle komt ondanks maximale therapie en dit te wijten is aan instandhoudende factoren zoals slechte therapietrouw, onbehandelde onderliggende ziekten (slaapapnoe, reflux, KNO-klachten), persisterende blootstelling aan prikkels etc.

Prikkels

Prikkels die het astma onrustig maken kunnen worden onderverdeeld in allergische en aspecifieke (niet-allergische) prikkels.
Allergische prikkels zijn bijvoorbeeld boompollen, graspollen, huisstofmijt, schimmels en dieren.
Aspecifieke of niet-allergische prikkels zijn bijvoorbeeld geurtjes, sigarettenrook, houtkachels, uitlaatgassen, mist, inspanning, praten of lachen.
Een prikkel zorgt voor toename van astmaklachten zoals hoesten, piepen of benauwd zijn. Als het astma al erg onrustig is kan een prikkel zelfs leiden tot een exacerbatie (longaanval).

Symptomen

De symptomen van ernstig astma kunnen verschillend zijn, dit is vergelijkbaar met niet ernstig astma; echter bij ernstig astma komen de klachten ondanks maximale behandeling niet goed onder controle. Veel voorkomende symptomen zijn: benauwdheid, kortademigheid, hoesten, piepen, druk op de borst, pijn in de longen, nachtelijke klachten, kortademig bij inspanning, weinig energie hebben, vermoeidheid. Deze klachten hebben vaak een grote impact op de kwaliteit van leven en zorgen veelal voor stress, angst en somberheid.

Behandeling

(Ernstig) astma is een chronische ziekte. Het is van groot belang een zo goed mogelijke astmacontrole na te streven, om exacerbaties (longaanvallen) te voorkomen en om verslechtering van longfunctie te voorkomen. Met een goede behandeling, waarbij alle bijdragende factoren zorgvuldig in kaart worden gebracht, kan ook ernstig astma onder controle komen.
Naast de behandeling met maximale inhalatiemedicatie, zijn er verschillende behandelingen die bij ernstig astma aan de basis behandeling kunnen worden toegevoegd:

  • Hooggebergtebehandeling (high altitude climate therapy, HACT)
  • Biologicals
  • Macroliden (onderhoud antibiotica)
  • Bronchiale thermoplastiek
  • Gastric bypass (bij patiënten met obesitas)

Meer informatie over de behandeling van ernstig astma kunt u lezen op de pagina over ‘behandeling van ernstig astma’.

Heeft u vragen over ernstig astma? Heeft u alles al geprobeerd maar houdt u klachten?
Neem dan vrijblijvend contact op met het Nederlands Astmacentrum Davos, wij denken graag met u mee.
E-mail: [email protected]

Heeft u een vraag ? Wij staan u graag te woord.