Ernstige astma

Astma kent verschillende gradaties. Bij ernstige of acute astma zijn de longklachten van dien aard dat er direct medicatie of medische zorg nodig is. Vaak staan patiënten met ernstige astma al onder toezicht van een longarts. Ernstige astma kan levensbedreigend zijn omdat de patiënt zeer moeizaam adem kan halen. In dit geval moet met spoed naar een ziekenhuis of spoedeisende hulp worden gegaan.

Symptomen ernstige astma

De symptomen van ernstige astma kunnen verschillend zijn, maar enkele voorbeelden zijn:

  • Slijm in de luchtwegen
  • Benauwdheid
  • Kortademigheid
  • Hijgen
  • Steeds moeilijker ademen
  • Brommen, piepen, zagen of pruttelen bij ademhalen
  • Hoesten
  • Ingetrokken buik of borst bij ademhalen
Ernstige astma

Acute astma wordt veroorzaakt door allergische of niet-allergische prikkels. Voorbeelden van allergische prikkels zijn pollen van bomen of gras, huisdieren, schimmels en/of huisstofmijt. Voorbeelden van niet-allergische prikkels zijn koude lucht, medicijnen, rook, verkoudheid en/of luchtvochtigheid.

Behandeling ernstige astma

Ernstige astma is niet te genezen. Wel kan een goede behandeling zeer effectief zijn en de klachten doen verminderen. De behandeling van ernstige astma is dan ook gericht op het onder controle krijgen van de oorzaak. Daarnaast is het behouden van de longfunctie zeer belangrijk. Dit zorgt ervoor dat de longfunctie niet verder achteruit gaat waardoor klachten verergeren.

De behandeling gebeurt met medicamenten die via een inhalator worden toegediend. Lees hier meer over behandeling van astma met medicijnen.  Daarnaast moet de omgeving zo optimaal mogelijk zijn, bijvoorbeeld rook- en prikkelvrij.

Kom in contact met Nederlands Astmacentrum Davos

Wil je meer weten over de behandeling van ernstige astma? Of heeft u alles al geprobeerd maar blijven de klachten? Neem van vrijblijvend contact met Nadavos op, wij kijken graag of wij u kunnen helpen met onze bewezen effectieve astmabehandeling.

Heeft u een vraag ? Wij staan u graag te woord.

+31 6 31 00 29 05
Stuur een e-mail