Ga naar de inhoud
Xanne Cuppen | Nederlands Astmacentrum Davos

“Aandacht hebben voor hetgeen om de mens heen gebeurd en welke impact dit kan hebben op iemands binnen wereld, vind ik belangrijk om als maatschappelijk werker bewust van te zijn.

Enerzijds werk ik procesgericht, maar anderzijds ben ik ook praktisch ingesteld en werk graag oplossingsgericht. Vanuit samenwerking en gelijkwaardigheid ondersteun ik bij zowel emotionele als praktische hulpvragen.”

Medisch maatschappelijk werker

Xanne Cuppen

Plus beeldmerk | Nadavos

Xanne Cuppen

Ik ben opgegroeid in Brabant maar heb uiteindelijk mijn plekje gevonden in de bergen. Waar ik sinds enkele jaren met veel plezier woon. In mijn vrije tijd ga ik graag de natuur in. Sinds januari 2020 ben ik werkzaam in het NAD.

Mijn opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening heb ik in 2009 afgerond. Daarna heb ik mijn kennis opgebouwd binnen cliënt- en systeemondersteuning met verschillende doelgroepen.

Systeemgericht werken betekent dat er een wisselwerking is tussen de mens in relatie tot zijn/ haar omgeving op micro, meso en makroniveau. Bij het NAD is dit ook onderdeel van de behandeling. De klinische setting waar de patiënt zich op dat moment bevindt (zo’n 800 kilometer van huis), de mensen thuis op afstand, maar ook de sociaal economische status waarin iemand leeft, zijn factoren die invloed hebben op iemands welzijn.

Aandacht hebben voor hetgeen om de mens heen gebeurd en welke impact dit kan hebben op iemands binnen wereld, vind ik belangrijk om als maatschappelijk werker bewust van te zijn.

Enerzijds werk ik procesgericht, maar anderzijds ben ik ook praktisch ingesteld en werk graag oplossingsgericht. Vanuit samenwerking en gelijkwaardigheid ondersteun ik bij zowel emotionele als praktische hulpvragen.

Groepsfoto behandelteam | Nadavos

Ons behandelteam

NEDERLANDS ASTMACENTRUM DAVOS

Aanmelden als verwijzer