Ga naar de inhoud
Sanne ter Pelle | Nederlands Astmacentrum Davos

“Conditieopbouw is vaak het grootste doel van onze patiënten, maar ook wordt er ingezet op weer plezier ervaren tijdens het bewegen. In combinatie met mijn beroep als psychomotorisch therapeut kijk ik tegelijkertijd vaak naar hoe patiënten energie (nog) beter kunnen verdelen.”

Bewegingsagoog & PMT-er

Sanne ter Pelle

Plus beeldmerk | Nadavos

Sanne ter Pelle

Mijn naam is Sanne en mijn functie binnen het NAD is Psychomotorisch Therapeut (& Bewegingsagoog). Sinds 2018 werk ik voor het Nederlands Astmacentrum in Davos. Nog steeds heb ik het erg naar mijn zin en geeft het mij veel voldoening. Als psychomotorisch therapeut vind ik het vooral belangrijk dat de patiënten inzichten opdoen tijdens de therapie en, indien mogelijk, verschillende patronen doorbreken. Psychomotorische therapie is een ervaringsgerichte therapie waarbij er geoefend kan worden met nieuw gedrag. Of wat ik zelf ook weleens zeg; kan er gewerkt worden aan ‘een update 2.0’. Als mens vind ik het vooral belangrijk dat de patiënten niet het gevoel krijgen geheel te moeten veranderen. Het is belangrijk om jezelf te blijven, maar anders te handelen in situaties die daarom vragen. De kunst is om coping strategieën welke al lange tijd verdere processen dwarsbomen én waarbij eigenlijk alleen maar nadelen worden ervaren, te vervangen voor andere strategieën. Door in het diepe te springen, te experimenteren, te oefenen en nieuwe (positieve) ervaringen op te doen, zijn de patiënten in staat om stappen voorwaarts te maken. Een succesmoment zit hem al in kleine dingen en worden uiteindelijk gebundeld tot iets groots.

Ik hoop altijd genoeg handvatten mee te geven aan de patiënten, zodat er nog meer stappen kunnen worden gezet in Nederland. Het blijft soms lastig om al het geleerde te integreren in het dagelijkse leven. Juist omdat er zich dan weer andere situaties voordoen dan tijdens opname en er oude patronen en structuren aan het licht komen. Eventuele PMT nazorg kan dan worden geboden d.m.v. een opgebouwd netwerk door de jaren heen.

Tot slot. Ik zal ook aanwezig zijn bij meerdere bewegingsactiviteiten. Naast psychomotorisch therapeut, ben ik ook bewegingsagoog.

Conditieopbouw is vaak het grootste doel van onze patiënten, maar ook wordt er ingezet op weer plezier ervaren tijdens het bewegen. In combinatie met mijn beroep als psychomotorisch therapeut kijk ik tegelijkertijd vaak naar hoe patiënten energie (nog) beter kunnen verdelen.

Groepsfoto behandelteam | Nadavos

Ons behandelteam

NEDERLANDS ASTMACENTRUM DAVOS

Aanmelden als verwijzer