Meerwaarde Hoogebergtebehandeling wederom aangetoond in studie!

Tijdens de Longdagen in Ermelo 2019, zijn de definitieve onderzoeksdata van de ReFrast studie gepresenteerd door onderzoekers van de Universiteit Utrecht.

Deze studie, in het leven geroepen door het zorginstituut, is het eerste vergelijkende onderzoek waarbij hooggebergtebehandeling is vergeleken met laaglandbehandeling bij volwassenen met ernstig astma.

Zowel in de behandeltijd van 12 weken alsmede de follow up tijd van 1 jaar laat hooggebergtebehandeling klinische significante verbeteringen zien in de ACQ en AQLQ tov een behandeling op zeeniveau. De lange termijn data laten ons bovendien zien deze verbeteringen bereikt worden terwijl het prednisongebruik in 50% van de gevallen kan worden afgebouwd tot nul of zeer lage doseringen. Daarnaast verbeteren exacerbaties en rhinitis klachten significant en zijn ook de FEV1 en de inspanningstolerantie aanzienlijk verbeterd een jaar na opname. Zeer duidelijke en relevante resultaten voor onze patiënten.

Deze studie toont aan dat de overtuigende en soms emotionele verhalen van onze patiënten, waarin altijd terug komt dat mensen hun leven weer terug krijgen, ook onderbouwd worden met wetenschappelijke bewijs.

longendagen | Nederlands Astma centrum Davos