Vergoeding Klinische Longrevalidatie in Davos
(versie 18-2-2021)

Gelukkig hebben alle grote zorgverzekeraars onze gespecialiseerde astmazorg weer gecontracteerd voor 2021! Ook de kleinere verzekeraars ONVZ, Zorg & Zekerheid en DSW hebben een contract gesloten. Uiteraard zijn wij hier erg blij mee. Aangezien we tegen dezelfde voorwaarden als de Nederlandse longrevalidatiecentra afspraken hebben gemaakt met de verzekeraars, vervallen voor ons ook de eisen met betrekking tot de machtiging. Als er geen contract is, zoals bij een aantal kleinere verzekeraars, is er meestal wel sprake van een machtigingseis. Aangezien we een beperkte capaciteit hebben in ons centrum toetsen wij zelf wel alle aanvragen aan de richtlijn van de beroepsgroep.