Medisch Maatschappelijk Werker

Ik ben Anne-Marie van Rijn en sinds eind mei werk ik tijdelijk met veel plezier als Medisch Maatschappelijk Werker in het Nederlands Astmacentrum in Davos. Daarbij ondersteun ik onder andere patiënten op psycho sociaal gebied en de verdere hulpverlening, vanuit een oplossingsgerichte aanpak. Mijn werkervaring ligt in de jeugdzorg (jong volwassenen)en de revalidatie. Mijn functie is erg afwisselend, het Nederlands Astmacentrum is een bijzondere werkplek, kleinschalig, ik heb het hier goed naar mijn zin!

Fotograferen is mijn grote hobby. Wilt u meer zien: https://www.instagram.com/annemarievrijn

Groetjes Anne-Marie van Rijn