Ga naar de inhoud

2020 LAN Nieuwsbrief hooggebergtebehandeling
in de Tweede Kamer

Plus beeldmerk | Nadavos

Opnieuw aandacht in de Tweede Kamer voor hooggebergtebehandeling ernstig astma

Tijdens de behandeling van de VWS begroting 2021 is opnieuw aandacht gevraagd voor het beschikbaar houden van de hooggebergtebehandeling voor mensen met ernstig astma.
Eind december 2019 nam het Zorginstituut Nederland het controversiële besluit de hooggebergtebehandeling niet meer als verzekerde zorg te bestempelen. Op 19 december 2019 nam de Tweede Kamer unaniem de motie Van Gerven c.s. aan voor het beschikbaar houden van deze belangrijke behandeling voor een zeer kleine groep mensen met ernstig astma.
De Minister van VWS gaf aan de motie te zullen uitvoeren. De uitvoering van de motie laat te wensen over, de beschikbaarheid van deze behandeling is nog steeds onzeker.

Onlangs is in het “Respiratory Medicine” het artikel verschenen over de toegevoegde waarde van de hooggebergtebehandeling in Davos voor mensen met ernstig astma. Het artikel beschrijft de studie die is uitgevoerd door het UMCU/IRAS in de periode van 2015 tot en met 2019 waarin patiënten die zijn behandeld in het hooggebergte zijn vergeleken met patiënten die in het laagland zijn behandeld.

De LAN ledenvergadering van november 2019 heeft op grond van de positieve studie-uitkomsten, de positieve klinische ervaringen in de afgelopen tientallen jaren en de positieve ervaringen van patiënten zich uitgesproken dat de hooggebergtebehandeling toegevoegde waarde heeft en beschikbaar moet blijven via de basisverzekering.

HIER kunt u de inbreng van SP Kamerlid Henk van Gerven bij de begrotingsbehandeling VWS terugzien.

2020 LAN Nieuwsbrief hooggebergtebehandeling in de Tweede Kamer | Nadavos

Kamerlid Henk van Gerven verwijst in zijn betoog naar voorzitter Wijma van Zorginstituut Nederland die het schrappen van onzinnige zorg beter vindt voor patiënten. Zie AD 5-10-2020.
Clémens Ross-Van Dorp, Michael Rutgers, Frank Weller en Els Weersink reageren op dit krantenbericht met een ingezonden brief. Zie AD 20-10-2020.

Groepsfoto behandelteam | Nadavos

Maak kennis met ons team

Ons team staat voor u klaar. Maak kennis met ons en bekijk de teampagina.

Deel dit bericht, kies uw platform

NEDERLANDS ASTMACENTRUM DAVOS

Aanmelden als verwijzer

Heeft u een vraag? We staan u graag te woord