Het netwerk waarmee wij samen werken

Werp een blik in het netwerk van het Nederlandse Astmacentrum Davos.

NVALT - Nederlands Astmacentrum Davos | Zwitserland

Het NAD werkt nauw samen met alle longartsen in Nederland en is vertegenwoordigd in de werkgroep allergie en astma van de NVALT, de Nederlandse vereniging van artsen voor longziekten en tuberculose.
www.nvalt.nl

Longfonds - Nederlands Astmacentrum Davos | Zwitserland

Longfonds, Nederlandse gezondheidsfonds en patientenorganisatie die informatie geeft over astma en COPD, wetenschappelijk onderzoek subsidieert en de zorg verbetert.
www.longfonds.nl

De patiëntenvereniging Nederland-Davos komt op voor de belangen van alle mensen met (ernstig) astma. De Vereniging Nederland – Davos zet zich in voor (h)erkenning van ernstig astma en probeert de mens met ernstig astma een gezicht te geven.
www.nederland-davos.nl

Lan - Nederlands Astmacentrum Davos | Zwitserland

LAN, Long Alliantie Nederland, federatieve vereniging op het gebied van chronische longaandoeningen.
www.longalliantie.nl

Imis - Nederlands Astmacentrum Davos | Zwitserland

De Stichting IMIS beoogt een correct gebruik van doseerapparatuur voor inhalatiemedicatie door middel van het trainen zorgverleners en het maken van protocollen. Er wordt gestreefd naar een landelijke kwaliteit en uniformiteit in instructies en materialen.
www.stichtingimis.nl

Language One - Nederlands Astmacentrum Davos | Zwitserland

LanguageOne, een onderwijsinstelling die Nederlandse lessen in het buitenland verzorgt.
www.languageone.nl

Heeft u een vraag ? Wij staan u graag te woord.

+31 6 31 00 29 05
Stuur een e-mail