Het netwerk waarmee wij samen werken

Werp een blik in het netwerk van het Nederlandse Astmacentrum Davos.

NVALT - Nederlands Astmacentrum Davos | Zwitserland

Het NAD werkt nauw samen met alle longartsen in Nederland en is vertegenwoordigd in de werkgroep allergie en astma van de NVALT, de Nederlandse vereniging van artsen voor longziekten en tuberculose.
www.nvalt.nl

Longfonds, Nederlandse gezondheidsfonds en patiëntenorganisatie die informatie geeft over astma, COPD en zeldzame longziekten, belangen behartigt van mensen met een longziekte, wetenschappelijk onderzoek stimuleert en subsidieert en strijd voor gezonde lucht.
www.longfonds.nl

De patiëntenvereniging astmaVereniging Nederland en Davos (VND) komt op voor de belangen van álle mensen met (ernstig) astma. De VND zet zich in voor de (h)erkenning van (ernstig) astma en geeft de mens met (ernstig) astma een gezicht.
www.nederland-davos.nl

Lan - Nederlands Astmacentrum Davos | Zwitserland

LAN, Long Alliantie Nederland, federatieve vereniging op het gebied van chronische longaandoeningen.
www.longalliantie.nl

Imis - Nederlands Astmacentrum Davos | Zwitserland

De Stichting IMIS beoogt een correct gebruik van doseerapparatuur voor inhalatiemedicatie door middel van het trainen zorgverleners en het maken van protocollen. Er wordt gestreefd naar een landelijke kwaliteit en uniformiteit in instructies en materialen.
www.stichtingimis.nl

Language One - Nederlands Astmacentrum Davos | Zwitserland

LanguageOne, een onderwijsinstelling die Nederlandse lessen in het buitenland verzorgt.
www.languageone.nl

CKcare - Nederlands Astmacentrum Davos | Zwitserland

CK-care is het Centrum voor allergie Onderzoek en Onderwys met locaties in Davos, München en Zürich. Ondersteunende pijlers van dit initiatief zijn een goed gediplomeerde en goed verbonden onderzoeksactiviteit op het gebied van allergieën en een opleiding van medische professionals. CK Care is een platform voor ontmoeting, overdracht van kennis en uitwisseling van ervaringen.

www.ck-care.ch/allergiecampusdavos

SIAF - Nederlands Astmacentrum Davos | Zwitserland

Het Swiss Institute of Allergy and Asthma Research (SIAF) is een afdeling van de stichting Swiss Research Institutes for High Altitude Climate and Medicine Davos (SFI) en verbonden aan de Universiteit van Zürich en lid van de Life Science Zurich Graduate School. Sinds 1988 zijn de onderzoeksactiviteiten bij SIAF gericht op fundamenteel onderzoek op het gebied van allergieën en astma. Belangrijke onderzoeksdoelstellingen zijn het ontwikkelen van curatieve behandeling en preventie van allergieën en astma met een focus op immuuntolerantie voor allergenen, epitheliale barrière, allergeenspecifieke immunotherapie, snelle diagnose en microbiota.

www.siaf.uzh.ch

HGK - Nederlands Astmacentrum Davos | Zwitserland

HK is de grootste revalidatiekliniek in Groubunderland. Diagnostiek, onderzoek en therapie werken hier hand in hand. Dit resulteert in een optimale behandeling voor de chronische of acute zieke waarbij men profiteert van een heilzaam klimaat in Davos. Onze speciale aandachtsgebieden zijn ademhalingsziekten, huidziekten en allergieën. Als revalidatiekliniek en gespecialiseerd ziekenhuis hebben we patiënten uit Zwitserland en over de hele wereld behandeld.

www.hochgebirgsklinik.ch

Academia Raetica - Nederlands Astmacentrum Davos | Zwitserland

Academia Raetica fungeert als platformorganisatie en primair aanspreekpunt voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in Graubünden. De 22 ledeninstellingen zijn zelfstandige instellingen met nationaal of internationaal erkende excellentie op verschillende wetenschappelijke gebieden. Ze dragen bij aan innovatie en economische en sociale welvaart in de regio. In 2013 richtte Academia Raetica de Graduate School Graubünden op. De Graduate School Graubünden promoot jonge academici. Zij zet zich in voor permanente educatie, wetenschappelijke uitwisseling, netwerken, samenwerking, het bekendmaken van onderzoek en de steun van nieuwe onderzoekers.

www.academiaraetica.ch

H die spitäler der schweiz - Nederlands Astmacentrum Davos | Zwitserland

H+ is de nationale toonaangevende vereniging van Zwitserse openbare en particuliere ziekenhuizen, klinieken en verpleeginstellingen. H+ zet zich in voor de belangen en behoeften van haar leden als dienstverlener en werkgever. H+ oriënteert daarbij haar acties op het welzijn van de bevolking, patiënten en medewerkers in ziekenhuizen, klinieken en verpleeginstellingen.

www.hplus.ch

Heeft u een vraag ? Wij staan u graag te woord.