Ga naar de inhoud

Hooggebergtebehandeling

Plus beeldmerk | Nadavos

Klinische longrevalidatie in het hooggebergte

Ernstig astma

(Ernstig) astma is een chronische ziekte. Het is van groot belang een zo goed mogelijke astmacontrole na te streven. Zo worden exacerbaties (longaanvallen) en verslechtering van longfunctie voorkomen en zo wordt een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven nagestreefd. Met een goede behandeling, waarbij naast het astma ook alle andere bijdragende factoren zorgvuldig in kaart worden gebracht en behandeld, kan ook ernstig astma onder controle komen.

Voor ernstig astma zijn er, naast de behandeling met (inhalatie)medicatie, verschillende behandelingen die naast de standaard behandeling kunnen worden gegeven. Eén daarvan is hooggebergtebehandeling (Alpine Altitude Climate Therapy, AACT). Dit is klinische longrevalidatie die plaatsvindt in het hooggebergte. Het NAD biedt deze unieke vorm van longrevalidatie, midden in het hooggebergte in Davos, Zwitserland. Dit is één van de belangrijkste punten die maakt dat de zorg die wij leveren zo anders is dan longrevalidatie die niet in het hooggebergte plaatsvindt.

Longrevalidatie in het algemeen

Onder begeleiding van een multidisciplinair team met als eindverantwoordelijke de longarts, wordt samen met patiënt gewerkt aan het optimaliseren van de algehele gezondheidstoestand.
Longrevalidatie kan zowel poliklinisch als klinisch plaatsvinden. Als u poliklinisch revalideert, kan het zijn dat u de verschillende disciplines zoals een fysiotherapeut en een diëtiste één of meerdere keren per week bezoekt (eerste lijn), of dat u een aantal keren per week naar een revalidatie-instelling gaat bij u in de buurt (tweede lijn). Bij klinische longrevalidatie verblijft u gedurende de behandeling door de week in de revalidatie instelling, deze revalidatie kan zowel in een tweedelijns als derdelijns revalidatiecentrum plaatsvinden.
Het behandelprogramma wordt individueel vormgegeven op basis van een zogeheten assessment. Het assessment is bedoeld om door middel van diagnostiek en intakegesprekken met de verschillende disciplines de problematiek helder in kaart te brengen. Op basis van het assessment worden samen met de patiënt behandeldoelen opgesteld, waaruit een individueel behandelplan voortvloeit.

In Nederland zijn er 6 klinische longrevalidatiecentra:

  • Beatrixoord in Haren
  • Ciro in Horn
  • UCCZ Dekkerswald in Groesbeek
  • Revant Schoondonck in Breda
  • Heideheuvel in Hilversum
  • NAD (Nederlands Astmacentrum Davos) in Davos, Zwitserland.


Voor wie is klinische longrevalidatie in het hooggebergte bedoeld?

Klinische longrevalidatie in het hooggebergte is bedoeld voor mensen met ernstig en/of moeilijk behandelbaar astma. Om in aanmerking te komen voor klinische longrevalidatie in het hooggebergte is een verwijzing van uw longarts nodig. Wij zullen deze verwijzing toetsen aan de hand van de door de beroepsgroep (NVALT) opgestelde criteria voor longrevalidatie in het hooggebergte.

Klinische longrevalidatie in Davos

Wij bieden alleen klinische longrevalidatie, waarbij anders dan in de andere centra de patiënt ook in de weekenden bij ons verblijft. De behandeling wordt gegeven door een multidisciplinair team van experts op medisch, verpleegkundig, fysiotherapeutisch, beweegkundig en psychologisch gebied. Wij bieden een behandeling op maat, toegespitst op uw specifieke type astma (fenotype) en op de onderliggende ‘treatable traits’ (in standhoudende factoren). Om een idee te krijgen wat onze zorgprofessionals voor u kunnen betekenen tijdens een opname in het NAD, nodigen we u uit om de filmpjes van de verschillende disciplines te bekijken.

Wij werken doelmatig en evalueren tussentijds samen met u hoe het ervoor staat met de gestelde behandeldoelen. De behandelduur is gemiddeld 8 weken. Het is een lange tijd ver van huis, hetgeen soms lastig kan zijn maar tegelijk ook de kans biedt om goed stil te staan bij uw astma en alle bijdragende factoren zonder dat u wordt afgeleid door uw dagelijkse bezigheden thuis. Samen met het behandelteam werkt u aan een astma actieplan, zodat u het astma ook thuis weer onder controle kunt houden. Onze longartsen hebben expertise in het werken met nieuwe medicatie zoals biologicals. Het vaak succesvol kunnen afbouwen van medicatie in het NAD kan helpen in het beter typeren van het astma (fenotype). Hiermee kunnen wij de longarts in Nederland van advies voorzien of en voor welke biological u eventueel in aanmerking kunt komen mocht dit nodig zijn.

Klinische longrevalidatie in het hooggebergte is bedoeld voor mensen met ernstig en/of moeilijk behandelbaar astma. Om in aanmerking te komen voor klinische longrevalidatie in het hooggebergte is een verwijzing van uw longarts nodig. Wij zullen deze verwijzing toetsen aan de hand van de door de beroepsgroep (NVALT) opgestelde criteria voor longrevalidatie in het hooggebergte.

Ervaring van patiënt

Davos, mijn lucht en mijn leven. Ik ben er van overtuigd dat een revalidatie in het Nederlands Astmacentrum levend verlengend werkt. In Nederland ga ik alleen maar achteruit met meer medicijnen. In het Nederlands Astmacentrum ga ik vooruit met minder medicijnen.

Ervaring van patiënt

Het is een goede multidisciplinaire behandeling die daardoor leidt tot beter herstel in het algemeen. Je krijgt op allerlei manieren inzicht in de ziekte astma en hoe je er mee om gaat en eventueel anders mee om kan gaan.

Ervaring van patiënt

Door de betere omstandigheden en de intensieve behandeling zijn alle risicofactoren, die de astma bedreigen, optimaal in kaart gebracht en is gewerkt aan maatregeling om deze zo ver mogelijk tegen te gaan.

Klinische longrevalidatie in het hooggebergte is effectief bij patiënten met allergisch en niet allergisch astma op:
Astma controle en kwaliteit van leven | Nadavos

Astma controle en
kwaliteit van leven

Bovenste luchtwegproblematiek | Nadavos

Bovenste
luchtweg-problematiek

Longfunctie | Nadavos

Longfunctie

Luchtweginflammatie | Nadavos

Luchtweg-
inflammatie

Orale steroïden gebruik | Nadavos

Orale steroïden
gebruik

Inspanningstolerantie | Nadavos

Inspannings-tolerantie

Wat maakt het NAD uniek?

Behalve dat het NAD als enige longrevalidatiecentrum in Zwitserland ligt, zijn er een aantal kenmerken die ons revalidatiecentrum onderscheiden van de andere longcentra. Wij zijn het enige gespecialiseerde longrevalidatiecentrum met ruim 125 jaar ervaring, dat zich de laatste 30 jaar exclusief richt op een specifieke doelgroep: patiënten met ernstig astma. Het NAD ligt op bijna 1700 meter hoogte in de Zwitserse bergen. De zogeheten ‘prikkelarme omgeving’ van dit alpine klimaat heeft een bijzonder positief effect op de luchtwegen en astma.

Landschap Davos Alpine klimaat | Nadavos

Het prikkelarme alpine klimaat kenmerkt zich door drogere lucht, minder pollen, minder huisstofmijt, minder schimmels, minder fijnstof en luchtvervuiling. In deze omgeving kunnen de luchtwegen en daarmee het astma tot rust komen, hierdoor is het mogelijk om effectief te revalideren en conditie op te bouwen. Door deze effecten lukt het ook om medicatie (bijv Prednison) af te bouwen, hetgeen in Nederland vaak al lange tijd niet meer lukte.

Er is bewezen wetenschappelijk effect van hooggebergtebehandeling op astma controle, kwaliteit van leven en Prednison afbouw. Dit effect houdt bij een groot deel van de mensen langdurig aan (12 maanden). Zowel allergisch als niet allergisch astma reageert goed op hooggebergtebehandeling. Naast het gunstige effect op de luchtwegen, zien we ook een gunstig effect wat betreft allergisch eczeem en KNO-klachten. Zelfs in het bloed, waar de cellen die de ontsteking in de luchtwegen veroorzaken worden geactiveerd, is na hooggebergtebehandeling een verandering te zien in ontstekingspatronen. En niet onbelangrijk: hooggebergtebehandeling heeft geen bijwerkingen!

Heeft u een vraag? We staan u graag te woord