Het Zorginstitituut Nederland (ZiNL) heeft op 12-12-2019 besloten dat Hooggebergtebehandeling voor mensen met ernstig refractair astma per 10 december 2019 geen deel meer uitmaakt van het basispakket.

Er is een initiatief ontstaan om met het ondertekenen van een petitie aandacht te vragen voor dit besluit van het ZiNL met als doel het terugdraaien van deze beslissing.
Door de initiatiefnemer wordt als aanleiding geopperd: “Met dit besluit ontnemen ze deze relatief kleine groep een redelijk leven, dit is zeer ernstig en moet worden teruggedraaid, daarom steun deze petitie“.

Het NAD ondersteunt dit initiatief met het plaatsen van de link waarmee u de petitie kunt ondertekenen.
Bent u het ook niet eens met de duiding van het Zorginstituut Nederland (ZiNL) teken hier de petitie:

https://secure.avaaz.org/nl/community_petitions/zorginstituut_nederland__geef_ernstig_astma_patienten_lucht/