Herstart NAD


Twee maanden na de afschaling in onze kliniek gaan we de behandelingen weer opstarten. We zijn erg blij dat we op 24-5-2020 de eerste lichting patiënten vanuit Nederland in Davos mochten ontvangen. De screeningsgesprekken zullen per 2-6-2020 weer worden ingepland. We hebben protocollen opgesteld waarin we onze gehele werkwijze hebben aangepast waar nodig, rekening houdend met COVID-19. Hiermee kunnen we de veiligheid en gezondheid van de verwezen patiënten en onze medewerkers zo optimaal mogelijk waarborgen.

Herstart NAD