VCD is een lastig diagnose, echter zijn er wel vaak duidelijke aanwijzingen in de anamnese en soms ook longfunctie onderzoek. Klachten kunnen zijn dat plots de stem kan wegvallen, mensen hees kunnen gaan klinken en bij de inademing een duidelijke stridor hebben. Dit gaat dan samen met kortademigheid. Dit komt omdat bij VCD de stembanden bij in- en uitademen juist (pardoxaal) samenknijpen in plaats van openstaan, je kan dus minder goed lucht inademen. Mensen ervaren soms ook een knijpend gevoel in de keel. VCD komt regelmatig samen voor met astma, en kan zelfs uitgelokt worden door dezelfde prikkels (bijv: parfum).  De diagnose kan pas zeker gesteld worden door een KNO arts die ten tijde van de klachten naar de stembanden kijkt. Doorverwijzing naar logopedie kan helpen om hier verder mee te leren omgaan.