Tijdens de opname is er vanuit verschillende disciplines aandacht voor eventuele bijdragende psychosociale factoren. Dit thema komt bijvoorbeeld terug tijdens de gespreken met de medisch maatschappelijk werker, psycholoog, longarts of tijdens begeleiding door het beweegteam (psychomotore therapeut). We weten dat psychosociale factoren ook een factor kunnen zijn in meer astmaklachten (treatable trait). In een persoonlijke astma actieplan kunnen dit soort zaken ook terugkomen, zodat er ook in Nederland aandacht voor blijft. Ook volgt er altijd een overdracht naar Nederland (huisarts, longarts, eventuele andere begeleiders), waarin dit soort zaken samen met de patiënt teruggekoppeld kunnen worden.