FAQ items aan het laden...
FAQ webinar 22 oktober2021-01-21T22:03:39+02:00
In welke mate nemen jullie de psychosociale factoren mee voordat iemand naar NL terugkeert?2021-01-21T21:44:53+02:00

Tijdens de opname is er vanuit verschillende disciplines aandacht voor eventuele bijdragende psychosociale factoren. Dit thema komt bijvoorbeeld terug tijdens de gespreken met de medisch maatschappelijk werker, psycholoog, longarts of tijdens begeleiding door het beweegteam (psychomotore therapeut). We weten dat psychosociale factoren ook een factor kunnen zijn in meer astmaklachten (treatable trait). In een persoonlijke astma actieplan kunnen dit soort zaken ook terugkomen, zodat er ook in Nederland aandacht voor blijft. Ook volgt er altijd een overdracht naar Nederland (huisarts, longarts, eventuele andere begeleiders), waarin dit soort zaken samen met de patiënt teruggekoppeld kunnen worden.

Kunnen kinderen ook nog komen?2021-01-21T21:45:06+02:00

Kinderen kunnen ook nog komen. Onze behandeling is voor patiënten vanaf 16 jaar maar in uitzonderlijke gevallen worden jongere patiënten ook toegelaten. Daarvoor is wel extra overleg met ouders en kinderlongarts nodig en het is nodig om een speciaal programma voor deze doelgroep op te stellen. 

Wordt de flutter ook nog weleens gebruikt?2021-01-21T21:45:33+02:00

De Flutter wordt door ons zelf niet meer gebruikt, dit met name vanwege praktische redenen. De flutter kan niet in zwaarte worden ingesteld en gaat snel kapot, de flutter kan ook niet gecombineerd worden met inhalatie therapie (medicatie). De voorkeur is bij ons voor de Acapella of de Aerobika.

Komen mensen die roken wel in aanmerking voor longrevalidatie in hooggebergte?2021-01-21T21:46:21+02:00

Mensen die roken komen niet in aanmerking voor longrevalidatie in het hooggebergte. Men moet minimaal 6 maanden zijn gestopt.

Wat is de tijd van intake tot opname?2021-01-21T21:47:00+02:00

Dat ligt er aan. Dat kan variëren van 1 week tot een aantal weken. Het kan zijn dat er een plekje vrij is gekomen op de aanstaande vlucht. Maar als dat niet gebeurd en er is een wachttijd kan het ook 4-6 weken duren. Het komt ook voor dat iemand zelf er voor kiest om nog even te wachten voordat hij/zij wil worden opgenomen. Dit kan om hele persoonlijke uiteenlopende redenen zijn.

Zie je ook positieve effecten in longfunctie terug, bv toename FeV1?2021-01-21T21:47:45+02:00

Ja zeker. We zien vaak dat diverse waarden binnen de longfunctie verbeteren. Zowel de FEV1 maar ook airtrapping/hyperinflatie zoals gemeten in de bodybox. Tevens nemen vaak ontstekingswaarden zoals FeNO af.

Kun je conditie opbouwen tijdens het afbouwen van de prednison?2021-01-21T21:48:43+02:00

Het is mogelijk om conditie op te bouwen tijdens het afbouwen van prednison. Vaak spelen er in de eerste week van afbouw veel bijwerkingen van de afbouw waarin het lastiger is om conditie op te bouwen, vaak passen we de training aan door de training niet op te bouwen bij bijwerkingen. Als de bijwerkingen minder zijn proberen we weer een trainingsopbouw te maken, waarmee we rekening houden met de verminderde belastbaarheid en verlengde hersteltijd op spierniveau door het gebruik van prednison.

Hoe meet je wat de conditionele factor is bij de snelle verbetering van loopafstand? En wat de omgevingsfactor is. En gaat het dan om spierfunctie verbetering of verbetering van inspanningsvermogen?2021-01-21T21:49:22+02:00

Het is natuurlijk erg lastig om te meten wat de conditionele factor en de omgevingsfactor is bij het verbeteren van loopafstand. Wel zie ik dat het verbeteren van het inspanningsvermogen hier veel sneller (kan) gaan dan in Nederland. Ik verwacht dus zeker dat de omgeving hierin een rol speelt.

Kun je voorspellen bij welke patiënten de Inspiratie spierkracht verlaagd is?2021-01-21T21:50:06+02:00

Nee, erg lastig te bepalen, soms scoren patiënten bij wie je in eerste instantie een betere inspiratiekracht verwacht toch opvallend laag. Daarom meten we dit altijd bij de intake.

Kun je iets vertellen over de intensiteit van training die jullie hanteren. Pas je HIT toe?2021-01-21T21:50:59+02:00

Bij sommige patiënten kan dit, bij binnenkomst zijn patiënten vaak zeer laag belastbaar. Later in de behandeling kan er zeker meer op interval basis worden getraind. Eerste doel is hier om überhaupt weer in beweging te zijn en te komen. Vanuit daar kan je verder gaan opbouwen.

Wordt fysiotherapie thuis verder door gezet (als advies gegeven) of is de ervaring/uit onderzoek gebleken dat 6-9 weken klinische longrevalidatie in het hooggebergte ook een  aanhoudend effect heeft van 12 maanden op bijvoorbeeld het gebied van functionele ademhaling, stress reductie, pijnklachten e.d.?2021-01-21T21:51:52+02:00

Dat verschilt per patiënt, in de meeste gevallen verwijzen we voor vervolgtraject door naar een fysiotherapeut in de thuissituatie die de patiënt kan helpen opstarten met zijn programma. De mate van zelfredzaamheid verschilt en het ligt er natuurlijk aan waar het accent ligt in de behandeling. De meeste mensen kunnen best wat ondersteuning gebruiken bij terugkeer in de thuissituatie. Helemaal bij een terugval, bijvoorbeeld na een exacerbatie is het erg belangrijk om op de fysiotherapeut te kunnen terugvallen.

Wie kan de ademdysregulatie beste begeleiden indien er geen revalidatieprogramma is?2021-01-21T21:52:32+02:00

De fysiotherapeut of (adem)oefentherapeut, het liefst met extra expertise op  gebied van ademhaling/ longen.

Wat is het advies tav beweging bij astma aanval tav AAP?2021-01-21T21:57:51+02:00

De AAP is een persoonlijk behandelplan, dus dit zal bij iedereen verschillen. In het algemeen zal het zo zijn dat in groen patiënten motiveren om te voldoen aan de NNGB en in oranje de beweging verminderden/ lichter maken. In rood (ernstige astma aanval of exacerbatie) is sporten niet geïndiceerd.

Als patienten na de revalidatie terugkomen in NL komen de klachten toch weer meer terug. Dat betekent dat mensen vaak toch weer iets verliezen van de winst aan bewegen. Hoe bereiden jullie iemand daarop voor?2021-01-21T21:53:34+02:00

Vlak na de opname adviseren wij patiënten om twee weken te nemen om te acclimatiseren, om te kijken wat de Nederlandse omgeving op dat moment doet. Natuurlijk kunnen patiënten wel rustig wat beweging oppakken maar niet te intensief.

Het effect van het hooggebergte kan een lange tijd aanhouden (zie refrast studie), als het astma rustiger is, kunnen externe prikkels vaak ook beter  getolereerd worden. We proberen mensen hier goed te leren om goede keuzes te maken met behulp van hun Astma Actie plan. Zo hebben mensen handvatten om in Nederland zelf meer regie te nemen bij een toename van astma klachten. Dit kan zowel op het gebied van medicatie zijn, maar ook qua beweging en mentaal welzijn. Als iemand in Nederland leert na een opname klachten vroegtijdig te herkennen, niet meer over grenzen heen te gaan en weet wat zelf te doen qua medicatie kan dit het verschil beteken tussen een stabiel en instabiel astma.

Hoe ziet de conditie en kracht training er uit? frequentie. intensiteit, herhalingen, series, seriepauzes etc?2021-01-21T21:54:17+02:00

In eerste instantie is het doel om mensen weer wat te kunnen laten bewegen. Als patiënten binnenkomen bij ons zijn ze vaak erg laag belastbaar en kan bewegen in de fitnessruimte al een hele drempel zijn. Door heel rustig te beginnen op ieders eigen niveau met gebruik van Borg scores, proberen we de training op te pakken.

Met gebruik van de BAARB methode proberen we de krachttraining op te bouwen, eerst met 1 serie, meer herhalingen, laag gewicht, daarna evt. uitbouwen naar meer series met hoger gewicht. Bij afbouw van prednison kunnen we hier dan goed in terug schalen qua gewicht en aantal series.

Qua conditietraining proberen we op te bouwen naar 20 min achter elkaar een activiteit kunnen volhouden (ook afhankelijk van de hulpvraag). Als dit nog niet lukt starten we met interval training. Zwemmen is hiervoor ook een hele mooie activiteit.

Is ademdysregulatie te beïnvloeden bij slechte astma controle? Hoe doe je dat in rust of bij inspanning, of allebei?2021-01-21T21:55:03+02:00

We beginnen in principe met oefeningen in rust, in lig, langzit of zit. We gebruiken daarbij ook vaak oefeningen uit de methode van dixhoorn. Indien pt een forse inspiratiestand hebben, kunnen we begeleiding via de ribben geven waarbij wij de expiratie manueel ondersteunen.

Indien patiënten in een latere fase meer controle hebben maken we de transfer naar de ademhalingscontrole tijdens activiteiten. Juist met een slechte astma controle is het goed om ook tijdens activiteiten te oefenen.

Hoe kunnen mensen met ernstig astma met hoge BMI afvallen?2021-01-21T21:55:35+02:00

Dit kan het beste bereikt worden door een multidisciplinaire aanpak, waarbij de patiënt goed geholpen en adviseert kan worden door bijvoorbeeld de diëtist, de  (huis)arts en bijvoorbeeld bij ernstig astma ook de longarts. Hier in het hooggebergte hebben we het voordeel dat in het alpine klimaat de astma tot rust komt, en vanuit deze situatie met minder klachten er beter getraind kan worden.  Ook door afbouw van prednison en het meer bewegen en begeleiding van de diëtist vanuit Nederland is het hier vaak mogelijk om af te vallen.

Vocal cord dysfunction hoe te diagnostiseren?2021-01-21T21:56:51+02:00

VCD is een lastig diagnose, echter zijn er wel vaak duidelijke aanwijzingen in de anamnese en soms ook longfunctie onderzoek. Klachten kunnen zijn dat plots de stem kan wegvallen, mensen hees kunnen gaan klinken en bij de inademing een duidelijke stridor hebben. Dit gaat dan samen met kortademigheid. Dit komt omdat bij VCD de stembanden bij in- en uitademen juist (pardoxaal) samenknijpen in plaats van openstaan, je kan dus minder goed lucht inademen. Mensen ervaren soms ook een knijpend gevoel in de keel. VCD komt regelmatig samen voor met astma, en kan zelfs uitgelokt worden door dezelfde prikkels (bijv: parfum).  De diagnose kan pas zeker gesteld worden door een KNO arts die ten tijde van de klachten naar de stembanden kijkt. Doorverwijzing naar logopedie kan helpen om hier verder mee te leren omgaan.

 

Heeft u een vraag ? Wij staan u graag te woord.

Ga naar de bovenkant